ZAMBİYA KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI (PPP) PROJELERİ

T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili İşler Genel Müdürlüğü (Afrika)'nün Kurulumuza iletilen yazıda, Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti'nin ekonominin çeşitli sektörlerinde Kamu-Özel ortaklığı (PPP) modeliyle projeler gerçekleştirmeyi öngördüğü belirtilmekte olup, Zambiya Hükümeti'nin onayladığı projelere ilişkin liste ekte yer almaktadır. 

Bu minvalde; söz konusu duyuru ile ilgilenen üyelerimizin detaylı bilgi için, T.C. Dışişleri Bakanlığı (Ömer Tunç Arslan, e-posta tunc.arslan@mfa.gov.tr, telefon: 0312 292 10 00) ile iletişime geçmeleri rica olunur.   

Saygılarımla,


Ek: Proje Listesi (3 Sayfa, İngilizce)