10. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI KAPSAMINDA DEİK-TİM İŞ BİRLİĞİNDE ÇALIŞMA YEMEĞİ (İŞ KONSEYİ BAŞKANLARININ KATILIMI İLE)

10. Büyükelçiler Konferansı Kapsamında DEİK-TIM İş Birliğinde Çalışma Yemeği Ankara'da gerçekleştirilecektir. 

Not: Etkinlik, İş Konseyi Başkanlarımızın katılımı ile düzenlecektir.