15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI DEİK ACİL EYLEM PLANI KAPSAMINDA TÜRKİYE-MOZAMBİK İŞ KONSEYİ’NİN MOZAMBİK ZİYARETİ

15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Deik Acil Eylem Planı Kapsamında Türkiye-Mozambik İş Konseyi’nin Mozambik’e gerçekleştirdiği ziyaretin  raporu ekte yer almaktadır.