AZERBAYCAN/NAHÇIVAN ÖZERK CUMHURİYETİ ÜRETECİ FİRMALAR HEYETİ İLE TOPLANTI, İKİLİ GÖRÜŞMELER, TESİS ZİYARETİ VE AKŞAM YEMEĞİ

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Özel Sektör Heyeti ile Toplantı, 24 Ekim 2018'de İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Yatırımların Teşviki ve İhracata Destek Dairesi Başkanı Emin Zeynalov'un açılış konuşmaları ile başladı. DEİK ve Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi hakkında bilgi vererek sözlerine başlayan Selçuk Akat, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2,6 milyar dolar olduğunun altını çizdi. Doğrudan yatırımların ise çok daha büyük olduğuna dikkat çeken Akat, Türkiye'nin Azerbaycan'daki yatırımlarının 11 milyar dolara, Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımlarının ise 13 milyar dolara ulaştığının bilgisini verdi.