CİBUTİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ İLE TOPLANTI

Cibuti Ankara Büyükelçisi ile Konsey üyeleri arasında bir Tanışma Toplantısı yapıldı. Sayın Büyükelçi, Cibuti'nin genel sosyo-ekonomik yapısı, sağlık sistemi ve sağlık harcamaları hakkında bilgi verdi. 

Cibuti'nin lojistik, coğrafi ve askeri açıdan stratejik öneme sahip olduğunu belirten Büyükelçi, ülkesinin 1 milyonluk nüfusu olduğunu belirtti. Komşuları Etiyopya, Eritre ve Somali ile D. Doğu Afrika'nın en küçük ülkelerinden biri olan Cibuti'nin, Doğu Afrika'daki ülkelerin dış ticarete açılan kapı görevini gördüğünü belirtti.

Bölgenin hem stratejik bakımdan, hem de gelecek vaadeden bir özelliğe sahip olması itibarıyla, A.B.D.'nin Afrika'daki tek askeri üssünü (3,500'ün üzerinde asker alayını Afganistan'dan buraya kaydırarak) Cibuti'de kurduğunu, ardından Japonya, Almanya, Italya ve Fransa'nın  da askeri üslerini bu ülkede kurduğunu vurguladı. Türkiye'den 12 inşaat firmasının Cibuti'de bu askeri üslerde projeler yürüttüklerini belirtti. 2015'de Cibuti'deki yabancı ülkelerin askeri üslerinde çalışan asker sayısının 10bini aşmasını beklediklerini vurguladı.

Cibuti hükümetinin yüksek sağlık harcamaları yaptığını belirtti, sağlık harcamaları arasında özel sektörün artık önemli bir yer alması gerektiğini vurguladı.