DÖNEMIN T.C. BAŞBAKANI BİNALİ YILDIRIM'IN MOĞOLİSTAN RESMÎ ZİYARETİ KAPSAMINDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Dönemin T.C. Başbakanı Binali Yıldırım'ın resmî ziyareti kapsamında yapılan yuvarlak masa toplantısı, Ulanbator'da 6-8 Nisan 2018 tarihinde düzenlendi. Söz konusu yuvarlak masa toplantısına farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcilerimiz iştirak etti.