GÜNCEL KÜRESEL JEOPOLİTİK GELİŞMELERİN TÜRK ŞİRKETLERİNE BÖLGESEL ETKİLERİ, 31 MART 2021

DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Abdullah Çerekçi moderatörlüğünde Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ülgen'in konuşmacı olarak yer aldığı "Küresel Jeopolitik Gelişmelerin Türk Şirketlerine Bölgesel Etkileri" adlı çevrimiçi etkinlikte öne çıkan başlıklar aşağıdaki gibidir:

 

•Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ülgen KOVİD-19 salgının küresel değer zincirlerini kalıcı bir şekilde değiştirmeyeceğini ve dünya dış ticaretinin salgın döneminde düşmesinin sebebinin firmaların piyasadan çekilmesinden ziyade yapılan ticaretin azalmasından kaynaklandığı belirtti.

•Salgın ile en çok tartışılan konulardan biri Türkiye'nin küresel değer zincirlerinin kısalmasından ve ‘nearshoring' pastasından pay alıp alamayacağı oldu. 2008 krizini baz alındığında bu salgının küresel değer zincirlerine kalıcı bir etkisi olmaması beklenmektedir.

•Bugüne kadar Çin'e diş göstermek istemeyen Avrupa Birliği gittikçe Çin'e yönelik tutumunu sertleştirmekte ve Amerika ile bu konuda ortak hareket edebilir. Bu sebeple Batı Çin ilişkisinin eskisi gibi olmaması beklenmektedir. Bu açıdan Çin'in tedarik zincirlerinde değişiklik muhtemel gözükmektedir. Türkiye ise bu tabloda hangi bloğa yakın olacağına karar vermeye zorlanacak gibi gözükmektedir.

•Ticaretin ve yatırımların seyrine teknoloji kalıcı etki bırakacaktır. İmalat teknolojileri ve yeni nesil otomasyon dönüştürücü etkiye sahip. Birim maliyet Çin tarafında yükselse de verimlilik yükseldi. Artık AB tarafında iş gücü ana konu değil. Teknoloji, Üretim Maliyetler, Politika en temek dönüştürücü ve kalıcılığı sağlayıcı etmenler olarak belirginleşmektedir.

•Yeşil mutabakat ciddi bir yapısal dönüşüme işaret etmektedir ve sınırda karbon düzenlemeleri ile Türkiye'nin ihracatında ilk sıraya oturan Avrupa Birliği ile ticaretinde rekabetçiliğini kaybetme durumu ortaya çıkabilir.