HONG KONG TİCARET MÜŞAVİRİ İLE GÖRÜŞME

Hong Kong İş Konseyi, Hong Kong Ticaret Müşaviri ile 15 Mayıs 2019'da İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.