II. TÜRKİYE-AFRİKA EKONOMİ VE İŞ FORUMU

Afrika Birliği ve T.C. Ekonomi Bakanlığı iş birliğinde; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda 10-11 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda ‘'Yükselen Afrika ve Türkiye'' temasıyla  "II. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu" gerçekleştirilecektir. 

Afrika'da iş yapma fikrine ilham vermesi planlanan "II. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu"na tüm Afrika ülkelerinden bakanlar, özel sektör kuruluş başkanları ve firma temsilcileri, Afrika Birliği ve Afrika Kalkınma Bankası üst düzey yetkilileri, Afrika bölgesel ekonomik toplulukların genel sekreterleri, ticaret ve sanayi odaları başkanları, politika yapıcıları,  uzman konuşmacılar ve panelistlerin yer alması öngörülmektedir.

Anılan forum, Afrika ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel iş birliği olanaklarının ele alınmasının yanı sıra ikili ilişkilerin geleceğini şekillendirmesine yönelik bir platform oluşturacaktır. 

Türkiye'nin Afrika'ya yönelik açılım politikasında 90'lı yılların sonundan itibaren ciddi bir dönüşüm yaşanmış olup, 1998 yılında "Afrika'ya Açılım Eylem Planı" oluşturulmuştur. Bu çerçevede, 2003 yılında "Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" uygulamaya konulmuştur. Söz konusu Strateji, 2014 yılı Kasım ayında Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kıtanın yeni ihtiyaçları ve ülkemizin Afrika'ya yönelik perspektifi çerçevesinde güncellenerek "Afrika ile Ortaklık Stratejisi" ismiyle yürürlüğe koyulmuştur. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu yıl Batı, Kuzey ve Güney Afrika'ya gerçekleştirilen ziyaretler esnasında da Afrika ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde hedefler belirlenmiştir. Türkiye'nin Afrika kıtasının tamamı ile olan ilişkilerini artırmak ve derinleştirmek amacıyla gerçekleştirilen söz konusu forum kapsamında tematik oturumlar, ülke tanıtım toplantıları ve ‘'networking'' ortamı sağlanması planlanmaktadır.

Bu çerçevede; anılan etkinliğe ilişkin taslak program ve katılım koşulları https://www.turkeyafricaforum.org adresinde yer almaktadır. Kayıt işlemlerinin etkinlik web-sitesi üzerinden 1 Ekim 2018 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ürün ve hizmetlerini sunmak isteyen firmalarımıza, "Destekçi" sponsorluğu kapsamında ikili firma görüşmeleri alanında "stand" imkanı sağlanacaktır. 

Afrika Kıtası Genel Prespektif:

• Nüfus: 1.285.000.000
• Ticaret Hacmi:  877.956.486 ABD Doları (Trademap, 2017)
• Dünya Bankasının verilerine göre, Sahra Altı Afrikası'nın 2017 yılında % 2,4 ile % 3,2'lik bir büyüme gerçekleştiğini ayrıca 2018 yılında % 3,59'luk bir oranla daha yükek bir büyüme öngörüyor.
• Afrika ekonomisi büyümesinde temel sektöreleri; Tarım gıda ve hayvancılık, dayanıklı tüketim maları, inşaat ve altyapı, madencilik, petrol ve gaz, telekomünikasyon ve bankacılık.           

İletişim Bilgileri: 
E-posta: africa@deik.org.tr                                   
Tel: 0212 339 50 70/26/61                            

Tanıtım Standı /Sponsorluk için İletişim:
E-posta: ozlem.belen@telefun.com.tr
Tel : 0535 2167960