İLLİNOİS VALİ YARDIMCISI CRİSTAL THOMAS İLE TANIŞMA TOPLANTISI

Illinois Vali Yardımcısı Sayın Cristal Thomas, Türkiye'nin genel sağlık politikası, özel ve kamuda sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi ile sağlık kuruluşlarının kazandığı ivmeyi, özel sağlık kuruluşlarının sağlık turizmindeki rolünü yerinde gözlemlemek üzere Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında, Konsey üyeleriyle tanışma toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında son on yıllık dönemde sağlık hizmetlerine erişim ve kalitede meydana gelen değişimler, özel sağlık hizmet sunucularının kaydettiği ivme ve sağlık turizminden aldıkları payın artışı ile sağlık harcamalarındaki çeşitlilik konuları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Sayın Thomas, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ihaleleri yürütülmekte olan Türkiye'deki 29 sağlık kampüsünün inşaat ihaleleri, projelerin içerikleri ve işletmecilik tarafıyla ilgili birtakım sorular yöneltti.

Konsey Başkanı Sayın Yıldırım, 2009-2010 yıllarında Şikago'da doktorlar ve yerel yönetimlerle yapılan temaslar, Türk özel sağlık sektörünün sağlık turizmindeki potansiyeliyle ilgili Kellogg School of Management'a hazırlatılmış bulunan rapor hakkında bilgi verdi.