ITN&DEIK/SAĞLIK İŞ KONSEYİ KOSOVA SAĞLIK HEYETİ ZİYARETİ, 13-16 EKİM 2019, PRİŞTİNE

2015 yılından bu yana paydaşlarından biri olduğumuz teknik yardım ve işbirliği programı olan Uluslararası Organ Nakli Ağı (ITN) sağlık sektörünün uluslararasılaşmasında önemli bir yumuşak güç çalışması olmakta birlikte, sağlıktaki rekabet avantajımızı güçlendiren oldukça etkili bir projedir. Söz konusu Projenin health business ayağında çözüm ortağı olarak DEİK/Sağlık İş Konseyi, ITN'nin kurulduğu 2015 yılından bu yana aktif bir paydaş olarak destek vermektedir.

Kosova Sağlık Bakanlığı'nın daveti üzerine 13-16 Ekim 2019 tarihleri arasında ITN&DEİK/Sağlık İş Konseyi işbirliğinde Priştine'ye organ nakli alanında bir çalışma ziyareti düzenledi. SAİK Koordinatörü ile SAİK üyesi Ankara Güven Hastanesi ve Okan Üniversitesi Hastanesi doktorları heyete katıldı. Program kapsamında Kosova Sağlık Bakanlığı, Kosova Sağlık Sigorta Fonu (NHIF), Priştine Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kosova Merkez Hastanesi, T.C. Priştine Büyükelçiliği ve Kosova TİKA Koordinatörlüğü ile toplantılar yapılarak ülkenin sağlık sektöründeki dinamikleri, sağlıktaki ihtiyaçları ve Türkiye ile hangi alanda işbirlikleri kurulacağına dair görüşmelerde bulunuldu. Bakanlık yetkilileri ve doktorlarla yapılan görüşmelerde Türkiye'nin sağlık sektörü ve organ nakli alanındaki teknik bilgi birikimi ve tecrübesi, yasal mevzuatın uygulanma yöntemi hakkında bilgiler paylaşıldı. Priştine Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde organ nakli branşı temelinde yoğun bakım, genel cerrahi ve tıp hukuku alanlarında Kosovalı doktorlara (telemedicine yöntemiyle ülkenin 6 farklı yerindeki hastanelerdeki doktorlar canlı izlemek üzere) bilgilendirici seminerler verildi ve seminerler Kosovalı doktorların katılımlarıyla interaktif geçti.