KANADA KRALİYET SAĞLIK KOLEJİ BAŞKANI DR.ANDREW PADMOS İLE TOPLANTI

Kanada Kraliyet Sağlık Koleji Başkanı Dr. Andrew Padmos ile SAİK üyeleri arasında bir tanışma toplantısı düzenlendi.

Toplantıda sağlık işgücü, tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi, sağlık personelinin mesleki eğitimi, klinik yeterlilik, sürekli profesyonel gelişme ve süreç reformları konuları erafında görüşmeler yapıldı. Özel ve devlet üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetleri sunumu, akademi ile işbirlikleri, hekimlerin çalışma koşulları ile sağlık kurumlarında akreditasyon süreçleri, kalite yönetimi, hasta güvenliği ve klinik araştırmalar üzerine fikir alışverişinde bulunmak üzere toplantılar yapıldı.

Geliş amaçlarından biri de sağlık çalışanlarının devamlı eğitimi, uzmanlık eğitimleri ve karşılıklı olası işbirlikleri ve hastanelerdeki akreditasyon süreçleri hakkında fikir alışverişinde bulunmaktı. Toplantıda özellikle sağlık çalışanlarının sürekli eğitimi, uzmanlık eğitimleri ve akademik kurumlarla karşılıklı olası işbirlikleri üzerinde görüşmelerde bulunuldu.