KORE MILLÎ GÜNÜ RESEPSİYONUNA KATILIM

İş Konseyi, 5 Ekim 2018 tarihinde Kore Millî Günü Resepsiyonu'na katılım sağladı. Söz konusu resepsiyon, İstanbul'da yapıldı.