LONDRA MERKEZLİ ULUSLARARASI ASİSTANS FİRMALARI İLE GÖRÜŞME, 29-30 EKİM 2018, LONDRA

LONDRA MERKEZLİ ULUSLARARASI ASİSTANS FİRMALARI İLE GÖRÜŞME, 29-30 EKİM 2018

Londra merkezli uluslararası asistans firmalarından, Collinson Group'un asistans firması Intana Global ile Healix International grubunun asistans şirketi Healix Global firmalarının iş geliştirme müdürleri ile toplantılar yapıldı.

Asistans firmalar anlaşmalı oldukları uluslararası sağlık sigorta firmalarını ve müşteri portföyündeki şirketlerin çalışanlarını yurtdışında hasta olduklarında anlaşmalı oldukları özel hastanelere yönlendirdiklerini; Türkiye'deki birkaç büyük özel sağlık kuruluşunun dışında, Türkiye'nin özel sağlık sektörünün ve sağlık hizmetlerinin bu kadar gelişmiş olduğunu; hastanelerin Afrika, Orta Doğu, Körfez, Balkanlar ve Avrasya ülkelerine yayılmış olduklarını, uluslararası işbirliklerinin bu kadar gelişmiş olduklarından haberdar olmadıklarını belirtti. Bu asistans firmalar, ya uluslararası sağlık sigorta firmalarıyla iş birliği yaptıklarını ya da doğrudan yurtdışındaki çok uluslu şirketler, hükümet kuruluşları, NGO'lar, büyük kurumsal yapılarla işbirliğinde çalıştıklarını vurguladı. Bu uluslararası kurumsal müşterilerine Türkiye'nin özel sağlık kuruluşlarının da anlaşma listesinde yer alabilmesi için önerilerde bulunacaklarını belirttiler. Bununla ilgili ayrıca müşterileriyle görüşmeler yapılacaktır.

Görüşmeler yapılan uluslararası asistans firmaları yetkilileri, kendilerinin de üyesi oldukları "Uluslararası Asistans Firmalar Grubu"nun (International Assistance Group-IAG) ve "Uluslararası Seyahat Sağlığı Sigortacılığı Topluluğu"nun (International Travel Health Insurance Community-ITIC) yıllık toplantılarında, Türk özel sağlık sektörünün çatı organizasyonu olan DEİK/Sağlık İş Konseyi'nin kendini diğer tüm asistans firmalara tanıtması gerektiğini belirterek, bu toplulukların yıllık toplantılarına bizi davet ettiler. https://www.international-assistance-group.com/  ve  https://www.itic.co/