NAMİBYA TİCARET HEYETİ PROGRAMI,JOHANNESBURG-WİNDHOEK- SWAKOPMUND

Kurulumuz organizasyonu ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğinde 28 Mayıs 2018 - 2 Haziran 2018 tarihleri arasında Namibya'ya yönelik bir ticari heyet programı düzenlenecek olup; Windhoek ve Swakopmund'a ziyaret kapsamında Türkiye-Namibya İş Konseyi Ortak Toplantısı, iş görüşmeleri ve ilgili kurum-kuruluşlar ile toplantıların gerçekleştirilmesi ve Turizm Networking Konferansı ve Fuarına katılım gösterilmesi öngörülmektedir.

2017 yılı itibarıyla Namibya'nın yıllık ihracatı 5,7 milyar ABD Doları, ithalatı ise 8,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Namibya'nın en önemli ihraç ürünü elmastır ve ihracatın yaklaşık dörtte birini elmas ihracatı oluşturmaktadır. Çinko, bakır, balık, uranyum, üzüm, bira, sığır eti ve canlı sığır, petrol yağı, granit, kurşun ve mermer diğer başlıca ihraç ürünleridir.

Türkiye'nin ihracatında önem taşıyan başlıca ürünler ise, petrol yağları, çinko, karbonat, izole edilmiş kablo ve teller, taş ve maden işleme makineleri, halı ve makarnadır. İthalatta ise en önemli ürünler odun kömürü ve florspattır.

Namibya'da lojistik, turizm, imalat ve tarım stratejik sektörler olarak belirlenmiş olup ilaç, demiryolu ıslahı, enerji ve inşaat alanlarında önemli iş ve yatırım fırsatları bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında, kısıtlı katılımlı düzenlenecek ziyarete katılmayı arzu eden üyelerimizin 11 Mayıs 2018, Cuma günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/671/10580 bağlantısında yer alan katılım formunu doldurarak,  dekontu DEİK'e (İlkimeylül BİÇER E-posta: africa@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 70) iletmeleri rica olunur.