NAMİBYA TURİZM FIRSATLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI, İSTANBUL

Namibya Wildlife Resort (NWR) CEO'su ve firma temsilcilerinin katılımları ile 14 Aralık 2017, Perşembe günü 14:30-16:00 saatleri arasında DEİK Ofisi/River Plaza'da ‘Namibya Turizm Fırsatları Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirilecektir. 

Bahse konu toplantıda; Namibya'da turizm alanında mevcut işbirliği ve yatırım fırsatları değerlendirilecektir. Namibya turizm sektöründe 2016-2017 yılları arasında yaklaşık yüzde altılık büyüme gözlenmiş olup, Namibya Hükümeti tarafından bahse konu alanda özel sektör yatırımları teşvik edilmektedir. 

Bu çerçevede; anılan toplantıya katılmayı arzu eden üyelerimizin, https://portal.deik.org.tr/Katilim Formu/545/9949  bağlantısında yer alan katılım formunu doldurarak en geç 12 Aralık 2017, Salı günü mesai bitimine kadar DEİK'e (İlkimeylül Biçer, Tel: 0212 339 50 26, E-posta: africa@deik.org.tr) iletmeleri rica olunur.