NİJERYA SAĞLIK HEYETİ TÜRKİYE ZİYARETİ

Nijerya'nın Lagos Eyaleti Valiliği koordinasyonunda, bir sağlık heyeti 17- 24 Ocak 2015 tarihleri arasında Türkiye'deki sağlık profesyonelleriyle toplantılar yapmak, üye sağlık kuruluşlarımızı ziyaret etmek ve tıbbi yetkinliklerini yerinde incelemek üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'de hastane ziyaretleri gerçekleştirdi.

20 Ocak 2015 tarihinde İstanbul'da Point Otel'de yapılan Tanışma Toplantısında heyet Nijerya'nın sağlık sistemi, sağlığın eğitimi, ülkelerindeki sağlık ve tedavi ihtiyaçları hakkında bilgi veren bürokratlar, Nijerya'dan çeşitli ülkelere hastalarını gönderdiklerini ve sağlık kuruluşlarıyla işbirlikleri yaptıklarını vurguladı. Bu işbirliklerinin Türkiye'deki sağlık kuruluşlarıyla da gerçekleştirilmesini arzu ettikleri vurgulandı.

Nijerya'daki sağlık yatırımları ve hükümet teşvikleri hakkında katılımcıları bilgilendiren IFC Nijerya sağlık yatırımları uzmanı ve sağlık profesyonelleri Türkiye'deki özel sağlık kurumlarını Nijerya'da yatırım yapmaya davet etti.

Nijerya ile Türkiye arasında (tıp öğrencilerinin ve doktorların) eğitimi, dönemsel staj yapmaları ve sağlık işbirliklerinin oluşturulması niyetleri karşılıklı olarak aktarıldı.

Lagos Eyaleti Valiliği Türk özel sağlık sektörü ile; Nijerya Federal hükümeti de T.C.Sağlık Bakanlığı ile sağlık işbirliği ilişkilerini daha çok geliştirme arzusunda olunduğu vurgulandı.