ROMANYA İŞ ORTAMI, TİCARET VE GİRİŞİMCİLİK BAKANI ŞTEFANRADU OPREA ZİYARETİ, 1 MART 2018, BÜKREŞ

Romanya İş Ortamı, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı ŞtefanRadu Oprea'ya 1 Mart 2018 tarihinde İş Konseyi Başkanı Ömer Süsli ve Başkan Yardımcısı Güven Güngör tarafından Türkiye-Romanya İş Konseyini temsilen bir ziyaret gerçekleştirildi.