T.C. CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN CEZAYİR, MORİTANYA VE SENEGAL’İ RESMİ ZİYARETLERİ KAPSAMINDA İŞ FORUMLARI

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek Cezayir, Moritanya ve Senegal'e resmi ziyaretleri kapsamında; T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından DEİK Başkanı Nail Olpak'ın özel sektör heyet başkanlığında, Türk işadamları heyeti ziyareti ve anılan ülkelerde İş Forumları düzenlenecektir.  

Bu kapsamda 27 Şubat 2018, Salı günü İstanbul'dan çıkışlı program kapsamında; 27 Şubat 2018, Salı  günü Cezayir'in başkenti Cezayir'de, 28 Şubat 2018, Çarşamba günü Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta, 1 Mart 2018, Perşembe günü Senegal'in başkenti Dakar'da İş Forumları düzenlenecektir.

Afrika'nın en geniş topraklarına ve önemli doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip Cezayir, söz konusu kıtanın (Güney Afrika, Nijerya ve Mısır'ın ardından) en büyük 4'üncü ekonomisi konumundadır. Cezayir, 22 üyesi bulunan Arap Birliği ülkeleri içerisinde de (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'ın ardından) 4'üncü büyük ekonomidir. Ülkenin ihracat gelirlerinin % 97'sini ve GSMH'sinin % 45'ini ve bütçe gelirlerinin 2/3'ünü oluşturan hidrokarbon ürünlerinin fiyatlarındaki artışa paralel olarak ekonomik ve sosyal yaşamda görülen iyileşmelerin gelir dağılımını dolayısıyla tüketici profilini olumlu yönde etkileyeceği ve önümüzdeki on yıllık dönemde farklı bir tüketici grubunun oluşacağı tahmin edilmektedir.

Coğrafi konum bakımından Batı Afrika'ya giriş kapısı olan Senegal 15.4 milyonluk nüfusa, 12,1 milyar ABD Dolarlık GSYİH'ye ve %6,7'lik büyüme oranına sahip olup; 300 milyondan fazla tüketici pazarına erişim imkanı sağlamaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) 2015 yılı Dünya Yatırım Raporu'na göre 2014 yılı itibari ile Senegal'e Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) girişi 2014 yılına kıyasla %10 artışla 338 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. DYY stoğu, 2000 yılına kıyasla 8,1 kat artarak 2015 yılında 2,7 milyar ABD Doları seviyesine ulaşmıştır. 

Moritanya'da tarım sektörü istihdamın en yoğun olduğu sektördür. İstihdamın yaklaşık %48'i tarım sektörünce karşılanmaktadır. Gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %20'si de tarım sektöründen elde edilmektedir. Yer altı kaynakları bakımından önemli zenginliklere sahip  Moritanya'da 250 milyon tonluk  demir madeni bulunduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte Moritanya'da petrol yatakları da keşfedilmeye başlanmıştır. Bugün için 300 bin varil civarında olan petrol üretiminin artırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Ülkenin doğal gaz rezervlerinin ise 30 milyar metre küp civarında olduğu tahmin edilmektedir. Anılan ülkede son yıllarda  yatırım harcamalarının GSYİH'daki payı %25'in üzerinde gerçekleşmiştir. Moritanya'da enflasyon oranı tek haneli rakamlarda gerçekleşmekte olup, 2016 yılında  %1,3 oranında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Anılan ülkelere seyahatte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizeye tabi olmaları nedeniyle, ziyarete katılacak iş insanlarımızın vizelerinin, geçerlilik süresi devam eden pasaportlarında bulunması önem arz etmektedir. Vize alımı için gerekli prosedür, aşağıda ifade edilmektedir. Son olarak anılan ülkeler için sarıhumma aşısı gerekmekte olup, aşı kartlarının taşınması zaruridir. Sarıhumma aşısı ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne (www.seyahatsagligi.gov.tr) bağlı seyahat sağlığı merkezlerinde yapılmaktadır.

Taslak programı aşağıda belirtilen ziyarete katılmak isteyen üyelerimizin, https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/593/10435 bağlantısında yer alan katılım formunu 23 Şubat 2018, Cuma günü mesai bitimine kadar eksiksiz doldurarak, dekontu DEİK'e (Alperen Ay'a, E-posta: africa@deik.org.tr, Tel: 0212 339 5061/70/26) iletmeleri önemle rica olunur.