T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ TEŞVİĞİ SEMİNERİ

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Devlet Yardımları ve AR-GE Dairesi Başkanı Özge Dumlupınar tarafından, İstanbul TOBB Plaza'da 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında bir eğitim semineri düzenlendi. Seminere sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren hastane temsilcileri katıldı. 

Seminerde sağlık turizmi sektörünün yurtdışı tanıtımları için yapacağı pazarlama aktiviteleri için yararlanabilecekleri teşvikler hakkında detaylı bilgi verildi. Destek başvurularında istenen bilgi ve belgeler ile onay sürecinin uzunluğu, hasta yol yardım desteği maddesinde hastanelerin karşılaştıkları sorunlar tartışıldı. Yakın zaman içerisinde Teşviğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde revizelerin yapılması öngörüldüğü ve sektörden görüşlerin, Genel Müdürlüklerine yazılı olarak iletilmesi gerektiği vurgulandı.