T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA GÜNEY AFRİKA SAĞLIK HEYET ZİYARETİ

3-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu organizasyonunda Güney Afrika Cumhuriyeti'ne SAİK sağlık heyet ziyareti düzenlendi. 5-7 Mayıs 2015 tarihleri arasında Johannesburg'da düzenlenen Afrika Sağlık Kongre ve Fuarı'nda DEIK standı ile yer alınarak, Türkiye'nin sağlık turizmi sektörü tanıtıldı ve firmalarla görüşmeler gerçekleştirildi.

SAİK Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Dış Ticaret Uzmanı Sedat Erdoğdu ile Ankara Güven Hastanesi ve Bozlu Holding'in Neolife Tıp Merkezi uluslararası pazarlama direktörleri ve DEİK Koord.Yrd. Başak Canbulat heyette yer aldı. 

Heyet ziyareti kapsamında, 4 Mayıs 2015 Pazartesi günü Güney Afrika Medikal Turizm Derneği (Medical Tourism Association of S.A.) üyeleri Lorraine Melvill ve Dr. Robyn Holgate ile çalışma kahvaltısı yapıldı.

Güney Afrika sağlık sistemi ve sağlık turizmi sektörü hakkında fikir alışverişinin yapıldığı Dernek yöneticileri tarafından, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin sağlık turizminde agresif bir oyuncu olmadığı ve özel hastanelerin sağlık turizmi yapabilmek adına özel bir bütçe, departman ve çalışma ayırmadıklarının altını çizdi. Sahra Altı Afrika ülkelerinden hastaların medikal tedavi ihtiyaçları ve en yakın ulaşılabilir tedavi hizmetlerini sunabildiği için Johannesburg veya Cape Town'daki özel hastaneleri tedavi amacıyla tercih ettikleri belirtildi.  

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde özel hastanedeki doktorların kuruma bağlı yani kurumun kadrosunda çalışmadıkları, her zaman bağımsız çalıştıkları belirtildi. Yani bir doktor birden fazla özel hastanede çalışabilmektedir. Özel hastanelerin radyoloji üniteleri bikaç doktor tarafından özel radyoloji hizmeti veren bir şirket tarafından işletilebilmektedir.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde özel hastaneciliğin gelişmiş olduğu ve özel hastane yönetciliğinin 3 büyük ve önemli grup tarafından domine edildiği tespit edildi; Netpark Sağlık Grubu,  Mediclinic Sağlık Grubu ve Life Hospital Sağlık Grubu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde özel hastanelerde en sık görülen hastalıklar dolayısıyla enfeksiyon hastalıkları, organ nakil merkezleri, travma merkezleri, yanık üniteleri ve pediatri branşlarının çok gelişmiş ve yaygın oldukları gözlemlendi. Öte yandan karaciğer nakli, beyin cerrahisi ve kalça protez ameliyatlarında Türkiye'nin daha başarılı ve önde olduğu yetkililerce belirtildi. 

G.A.'daki A plus hastanelerle Türkiye'deki A plus hastanelerle karşılaştırıldığında medikal teknoloji bakımından bizlere yakın seviyelerde oldukları gözlemlenmiştir. Ancak hastane binalarının eski oluşu ve bizdeki hastaneler kadar modern olmaması gözlemlenmiştir. Ancak hastane yöneticiliğinde kurumsal oldukları gözlemlenmiştir. Üç büyük hastane gruplarında uluslararası hasta departmanı ve uluslararası hasta servislerinin bizdekiler kadar büyük bütçeli olmadığı ve sağlık turizmine ciddi önem ve bütçe ayrılmadığı için bu hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildiği tespit edilmiştir.

4 Mayıs 2015 Pazartesi günü Netcare Milpark Hastanesi ziyaret edilerek hemşirelik hizmetleri direktörü Ronel van der Watt ile bir toplantı yapılarak özel hastanecilik ve Netpark sağlık grubu hakkında bilgi alındı.

Tropikal ve bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman bir enstitü olan National Health Laboratory Services ile özel hastanelerin işbirliği yaptığı kaydedildi.

5 Mayıs 2015 Salı günü Mediclinic Sandton Hastanesi ziyaret edildi.

5-6 Mayıs 2015 tarihlerinde Afrika Sağlık Fuarı'nda Sahra Altı Afrika Ülkelerinden Botswana, Zimbabwe, Kenya, Nijerya, Nabimya, Zambiya ve Tanzanya ülkelerinden gelmiş doktor, medikal turizm acentası ve medikal cihaz, ekipman sağlayıcısı firma sahipleri ile üyelerimiz ve DEIK personeli arasında birebir görüşmeler yapıldı. Konsey faaliyetleri ve Türk özel sağlık turizmi sektörü tanıtıldı. İngilizce ve Fransızca hazırlanan dökümanlar ziyaretçilerle paylaşıldı.

6 Mayıs 2015 Çarşamba günü T.C. Pretoria Büyükelçisi'nin rezidansında yapılan Networking Resepsiyonu'nda T.C.Pretoria Büyükelçisi, T.C.Pretoria Ticaret BaşMüşaviri ve yerelden katılan Türk işadamları ile Türkiye'den gelen medikal firmalarla görüşmeler yapıldı.

7 Mayıs 2015 Perşembe günü Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nda üst düzey yetkililerle bir toplantı yapıldı.

Toplantıya Dr. Terence Carter (Tertiary Services and Workforce Management), Dr. Aquina Thulare (National Health Insurance Technical Specialist), Mr. Ndinannyi Mphaphuli ve Mr. Solani Khosa (PPP Health Specialist) katıldı.

G.A.'da toplam 4-5 organ nakil merkezi olduğu belirtildi. Dünyada ilk kalp naklinin 1960'lı yılların sonunda Christiaan Barnard tarafından Cape Town'da yapıldığı göz önüne alındığında, ülkenin organ nakli tedavisinde başarı istatistiklerinin yüksek seviyelerde olduğu gözlemlenmektedir. 

Gelir dağılımında ciddi eşitsizliğin görüldüğü G.A.'da vatandaşların sahip oldukları gelire göre devlet ve özel sağlık sigorta ödeme paylarının düzenlendiği vurgulandı.

8 Mayıs 2015 tarihinde Cape Town'da iki sağlık kurumu ziyaret edildi, bunlardan biri Red Cross Çocuk Hastanesi diğeri ise dünyada ilk kalp naklinin yapıldığı Netcare Christiaan Barnard Memorial Hastanesi idi. Red Cross Children's Hospital'da yıllardır pediatrik kardiyoloji cerrahı olarak yıllardır çalışan Prof.Dr. Alp Numanoğlu ile bir toplantı yapıldı ve G.A.'nın sağlık sistemi hakkında görüşüldü. Hastanede sunulan sağlık hizmetleri ve branşlar hakkında bilgi alındı.

Ardından Netcare Christiaan Barnard Memorial Hastanesi genel müdürü Chris Tilney ile bir toplantı yapıldı. Toplantıda gerek Cape Town bölgesinde varolan sağlık ihtiyaçları ve sunulan tedavi hizmetleri hakkında bilgi alındı, gerekse Cape Town'daki özel sağlık kuruluşlarının sağlık turizmine bakışı değerlendirildi. Afrika'nın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Cape Town'daki Netcare hastanesinin de sağlık turizmi alanında proaktif çalışmalar içerisinde olmadığı tespit edildi.