T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA KUVEYT SAĞLIK ÖN HEYET ZİYARETİ

Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen SAİK Yürütme Kurulu toplantısında, Kuveyt Sağlık Bakanlığı ile yürüyen sağlık turizmi işbirliği projesi çerçevesinde, Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan DEIK'e davet geldiği, davette; Türk doktorları birkaç sefer periyodlarda Kuveyt'te ağırlamak istedikleri, kendi doktorları ile tanıştırmak ve ileride hasta transferi sürecini başlatabilmek için Türk doktorları, sağlık kurumlarını daha fazla Kuveyt'te görmek istedikleri dile getirilmişti. YK'da alınan karar ile Kuveyt'e 3-4 kişiden oluşan bir ön heyet ziyaretinin gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

18-21 Nisan tarihlerinde T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Daire Başkanı Özge Dumlupınar, Sağlık Turizmi İş Konseyi Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım, Başkan Vekili Dr. Hasan Kuş ve DEİK Koord.Yrd. Başak Canbulat'ın katılımlarıyla, Kuveyt'te sağlıkta karar verici kurumlarla görüşmek üzere 2 günlük sağlık ön heyet ziyareti düzenlendi. Kuveyt Büyükelçiliğimizin özverili çabaları ve destekleriyle, Kuveyt Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü, (Divan Al-Amiri) Kuveyt Emirlik Sarayı Dış İlişkiler Müsteşarı, Kuveyt Universitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kuveyt Sağlık Bakanlığı'na bağlı ve tüm yurtdışı hasta transferi süreçlerini yürüten "Abroad Treatment" Departmanı ekibi ile sağlık işbirliği görüşmeleri yapıldı.

Temmuz 2013tarihinde Konsey Başkanı'nın Kuveyt'i ilk ziyareti ve Kuveyt Büyükelçimizin refakatlari ile Kuveyt Sağlık Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı ile görüşmeleri ile başlayan sağlık işbirliği sürecinde, Aralık 2013 tarihinde Kuveyt Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda (aralarında Kuwait The Times editörünün de yer aldığı) Kuveytli 12 kişiden oluşan doktor heyeti, DEİK/Sağlık Turizmi İş Konseyi evsahipliğinde Türkiye'deki sağlık kurumlarını yerinde görmek ve ziyaret etmek üzere Istanbul, Ankara ve İzmir'de ağırlandı. Masrafları Sağlık Turizmi İş Konseyi üyeleri tarafından karşılanan ve 8 gün süren heyet ziyaretinde, Türk hastaneleri yerinde ziyaret edilerek Türk doktorlarla tanışmaları, onların yaptıkları tedavilerle ilgili sunumları dinlemeleri ve sağlık kurumlarının kapasitesi ve altyapılarını yerinde görmeleri sonucu Türk sağlık sektörü hakkında olumlu bir izlenim edindiler.Ayrıca Ankara ziyaretlerinde, T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik'i makamında ziyaret ederek Türk sağlık sistemi ve politikası hakkında bilgi almaları, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nde (sağlık turizminde geniş kapsamlı teşvikleri veren genel müdürlük) Genel Müdür Uğur Öztürk ve Daire Başkanı Özge Dumlupınar'ın katıldığı toplantılarda hükümetin ve özel sektörün sağlık hizmet ihracatına verdiği önem ve desteklenen sağlık turizmi hakkında bilgi paylaşıldı. Kuveyt ile Türkiye arasında olası sağlık işbirliği protokolü ve müzakerelerin süreci hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştu.

Söz konusu Kuveytli doktor heyeti ülkelerine döndüklerinde 2014 yılının ilk aylarında Kuveyt Sağlık Bakanlığı'na Türk özel sağlık sektörü hakkında olumlu bir rapor iletmişti. Hatta bu rapordan sonra ilk pilot hasta, DEIK veya T.C. Dışişleri Bakanlığı'na haber verilmeden, üye sağlık kuruluşumuz İzmir Kent Hastanesi'ne fizik tedavi ve rehabilitasyon dalında tedavi almak üzere geldiği ve tedavi süresinden daha fazla İzmir'de kalarak tedaviden memnun kaldığını Kuveyt'e döndüğünde Sağlık Bakanlığı'na iletiyor. Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği tarafından hastanın masrafları tamamen İzmir Kent Hastanesi'ne ödeniyor.

19-20 Nisan 2015 tarihlerinde Kuveyt'e yapılan ön heyet ziyaretinde, Türkiye'nin, Kuveyt Sağlık Bakanlığı tarafından "hasta gönderilebilir ülke listesine" koyulması ile hasta transferi sürecinin önünde herhangi bir engel kalmadığı, ayrıca bir sağlık işbirliği protokolü yapılmasına gerek olmadığı  görüşmelerle teyit edildi. Kuveyt Sağlık Bakanlığı yetkilileri, DEIK aracılığıyla birkaç sefer Türk doktorları Kuveyt'te ağırlamak istediklerini, kendi doktorlarıyla tanışmalarını ve Türk doktorların Kuveyt'te kısa zaman dilimlerinde (1 hafta) tıbbi içerikli workshoplar yapmalarını ve en yakın zamanda Türk özel hastaneleri ile işbirliği yapmayı talep ettiklerini vurguladı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı yetkilileri Türkiye'den deneyimli  Türk doktorlarını uzun dönemli olarak Kuveyt'te sağlık kurumlarında istihdam etmek istediklerini belirtti. Kuveyt Sağlık Bakanlığı yetkilileri DEIK'ten, Kuveyt ile sağlık işbirliği yapmaya açık olan üye sağlık kuruluşlarının genel tanıtım yazıları, ön plana çıkan tedavi alanları ile (seçilmiş) doktorlarının CV'lerinin yer aldığı bir dosyanın hazırlanarak kendilerine iletilmesini rica etti. Söz konusu bilgiler e-mail ortamında Kuveyt Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Müdürü Dr. Yasmin Abdulghafour ile Haziran ayında paylaşıldı, telefon ve e-maille konu hatırlatıldığı halde herhangi bir gelişme olmadı. Kuveyt Büyükelçimizin yönlendirmesi ile söz konusu bilgilerin  dosyalanarak Kuveyt Sağlık Bakanlığı'na gönderilmesi kararlaştırıldı. Eylül ayının ilk haftası söz konusu dosya Kuveyt Sağlık Bakanlığı'na gönderilecektir.

Aynı ziyarette Kuveyt Emirlik Sarayı Dış İlişkiler Müsteşarı Mazin Al.Essa ile yapılan görüşmede, Kuveyt Sağlık Bakanlığı'nın ve Kuveyt'ten hasta gönderen diğer kurumların Türk özel sağlık kuruluşları ile sağlık işbirlikleri yapmaya niyetli olduklarını, bunu olumlu karşıladıklarını ve Kuveyt Emirlik Sarayı olarak elinden gelen desteği vereceğini vurguladı. 2015 yılının Türkiye ile Kuveyt arasındaki olumlu dış ilişkiler dolayısıyla, bu zamanın doğru zaman olduğunu vurgulayarak, geç kalmadan bu işbirliğinin temellerinin atılması gerektiğini vurguladı. Sayın Al Essa Kuveyt'ten yurtdışına tedavi amacıyla Kuveytli hastaların 3-4 kurum tarafından gönderildiğini; bunların Kuveyt Sağlık Bakanlığı, Kuveyt Emirlik Sarayı, Kuveyt Savunma Bakanlığı ve Kuwait Petroleum Corporation olduğunu vurguladı. 

Son olarak Kuveyt'teki tek tıp fakültesi olan Kuveyt Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Abdulmohsin Y. Al- Abdulrazzak ile yapılan görüşmede, Sayın Al- Abdulrazzak'ın Türkiye'yi birkaç defa ziyaret ettiği ve Türk doktorlarla çalıştığı ve medikal yetkinlik bakımından Türk doktorları ve hastanelerini gayet başarılı ve ufuk açıcı bulduğunu vurguladı. Türkiye'deki tıp fakülteleri ve hastanelerle Sağlık işbirlikleri yapmaya çok istekli olduklarını belirterek, Türk özel Sağlık sektörü ile Kuveyt'teki Sağlık kurumları arasında sağlık işbirliğinin kurulmasında tıbbi ve akademik bakımdan destekleyeceklerini belirtti.