T.C. SAĞLIK BAKANI SAYIN DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU İLE TOPLANTI

T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile DEİK/Sağlık Turizmi İş Konseyi üyeleri arasında, sağlık turizmi sektörünün son dönem gelişmelerini değerlendirmek ve işbirliği bağlarını güçlendirmek üzere İstanbul Hilton Bomonti Otel'de bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Konsey Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım ve Başkan Vekili Dr. Hasan Kuş'un yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Erkan Kandemir, Müsteşar Dr. Eyüp Gümüş, Müsteşar Yardımcısı Dr.Şuayip Birinci ve Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuş katıldı.

Konsey Başkanı Dr. Ruşen Yıldırım özel sağlık sektörün sağlık turizmi alanındaki çalışmalarını ortak bir misyon ve belirlenen hedefler etrafında yaklaşık 5 senedir başarıyla yürüten Sağlık Turizmi İş Konseyi'nin üyeleri ve son dönemde artan toplantı ve yurtdışı faaliyetleri hakkında Sayın Bakan ve Bakanlık yetkililerini bilgilendirdi. Bakanlık ile işbirliği bağlarını güçlendirmek ve dirsek teması ile çalışma niyetlerini aktaran Sayın Yıldırım, Bakanlığa her türlü bilgi ve desteğin her düzlemde sunulacağını vurguladı.

Sayın Bakan, özel ve kamu sektörlerinin sağlık turizmi çalışmalarını desteklediğini, her bölgenin marka olabilecek alanlarına göre, sağlık turizmi tanıtım politikası uygulanacağının mesajını verdi. Belirli branş tedavilerinde isim yapmış ve başarılı şehir veya bölgelerin ve kamu veya özel sektör sağlık kuruluşlarının tanıtımının yapılacağını belirtti.

19 Kasım 2014 tarihinde TBMM'de geçen TÜSEB yasası hakkında üyeleri bilgilendirdi, söz konusu yasa ile kurulacak olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı hakkında bilgi verdi ve sağlık turizmine ivme kazandıracak bu Başkanlık bünyesinde Türkiye Kanser Enstitüsü, Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü ve Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitülerinin açılacağının önemlerine dikkat çekti. Hastanelerin kalite anlamında yurtdışında emin adımlarla sağlık işbirliklerini hayata geçirebilecekleri, Bakanlık onaylı bir akreditasyon sisteminin oluşturulacağı ve akreditasyon sistemi güvencesiyle sağlık turizminin daha sağlıklı adımlar ve denetim mekanizmasının varlığıyla yürütüleceğinin altını çizdi. Sayın Bakan, önümüzdeki 6 ay içerisinde Bakanlık bünyesinde Sağlık Turizmi Genel Müdürlüğü'nün kurulacağının müjdesini verdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu  ve Bakanlık arasındaki koordinasyon ve bilgi akışını güçlendirmek adına, sağlık turizmiyle ilgili Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuş'un Sağlık Turizmi İş Konseyi Yürütme Kurulu'nda danışman üye olarak görevlendirildiğini belirtti.

Sayın Bakan, "T.C. Sağlık Bakanlığı olarak güçlü bir icraat ve yol haritasıyla sağlık turizminde yanınızdayız" mesajını verdi. 

Sayın Yıldırım'ın Konsey adına Sayın Bakan'a hediye takdimi ve Konsey üyeleri ile aile fotoğrafı çekimi sonrası toplantı sona erdi.