T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KALKINMA PLANI TOPLANTILARI

T.C. Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı çerçevesinde ortaya konulan sağlık turizmi programı hedefleri doğrultusunda, içeriği oluşturulması gereken "Sağlık Turizmi Eylem Planı" hakkında, özel sektör ve kamu kurumları temsilcilerinin katıldığı toplantılar düzenlendi ve Konsey aktif olarak temsil edildi.