T.C. TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN'IN AZERBAYCAN ZİYARETİ VESİLESİYLE KISITLI KATILIMLI YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Yuvarlak masa toplantısı, 26 Aralık 2019'da Bakü'de yapıldı.