TÜRK-ARAP EKONOMİ FORUMU (TAF) SAĞLIK TURİZMİ SUNUMU

 Türk Arap Ekonomi Forumu'nda Konsey Başkan Vekili Dr.Hasan Kuş, Türkiye'nin büyüyen hizmet ticareti girdisi sağlayan sektörü sağlık turizmi sektörü hakkında kısa bir sunum gerçekleştirdi.