TÜRK START-UP GİRİŞİMLERİNİN GLOBALLESME POTANSİYELİ