TÜRKİYE-İSVİÇRE YÜKSEK DÜZEYLİ İŞ BİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISI, 4 NİSAN 2018, ANKARA

Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli Ekonomik ve Ticari İstişare 8. Dönem Toplantısı, 4 Nisan 2018 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre ve İsviçre Ekonomik İşler Devlet Sekreterliği Başkanı, Büyükelçi Erwin Bollinger eşbaşkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile, Adalet Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye-İsviçre İş Konseyi'nden Nilgün Aladağlı ve Avrupa Bölge Koordinatörlüğü'nden Aycan Damalı katılım sağladı. Gündemde yer alan konular çerçevesinde, anılan toplantıda "Türkiye ve İsviçre'de Ekonomik Durum", "Karşılıklı Ticaret ve Yatırım, Özel Sektör Sorunları" (ilaç ve eczacılık sektörü, patent uygulaması ve veri imtiyazı, taklit saatlerin tasfiyesi, tekstil ihracatı, bankacılık) konu başlıkları olarak taraflar arasında ele alındı. Aynı zamanda ileriki bir tarihte bir Türkiye-İsviçre İş Forumu'nun gerçekleştirilmesi hakkında mutabakat sağlandı.