TÜRKİYE SAĞLIK MEZUNLARI KURULTAYI

Kurucu kuruluşlarımızdan TÜMSİAD tarafından 4-6 Aralık 2014 tarihleri arasında  İstanbul Renaissance Polat Otel Yeşilyurt'da2. Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı düzenlendi.

Destek veren kuruluşlar arasında yer aldığımız Kurultay'da, Türkiye'deki üniversitelerin sağlık ile ilgili branşlarından mezun yabancılar (yabancı uyruklu doktor, eczacı, dişhekimi, sağlık yöneticisi) Türk sağlık sektörü profesyonelleriyle biraraya gelerek, ortak sorunlar tartışıldı. Türkiye'den mezun olmuş yabancı hekim ve diğer sağlık meslek mensuplarının Türkiye'nin gönüllü birer sağlık elçisi olarak, Türkiye ile olan bağlarının güçlendirilmesi ve karşılıklı işbirliği fırsatlarının yaratılması amacıyla, Kongre oturumlarının yanı sıra ikili görüşmeler ile sağlık kurumu gezileri de düzenlendi.

TÜMSİAD Başkanı Dr. Hasan Sert'in açılış konuşmasıyla başlayan Kurultay'da TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Doç.Dr.Kudret Bülbül, Acaristan Sağlık Bakan Yardımcısı Levan Gorgiladze, Makedonya Devlet Bakanı, Kosova Sağlık Bakanı Ferid Agani ve son olarak ev sahibi ülke olarak T.C. Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu konuşmalarını gerçekleştirdi.

T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan üst düzey bürokrat ve uzmanların katıldığı sağlık alanında bilgi ve tecrübe paylaşımının, sağlık turizminde işbirliklerinin tartışıldığı Kurultay, T.C. Sağlık Bakanlığı, TİKA, T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yanı sıra pek çok kamu kurumu tarafından desteklendi.

4 Aralık 2014 tarihinde "Sağlıkta İşbirliği Fırsatları ve Sağlık Turizmi" panelindeSAİK Başkan Vekili Dr. Hasan Kuş, özel sağlık kuruluşlarının sağlık turizmi odaklı sağlık işbirlikleri kurulması çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Kurultay'da DEIK standı ile yer alınarak, Konsey faaliyetleri hakkında yabancı ve yerli katılımcılar bilgilendirildi. Konseyin yabancı dilde hazırlanmış yayınları ziyaretçilerle paylaşıldı.