UGANDA HEYET ZİYARETİ, 15-19 HAZİRAN 2019, UGANDA

Hâlihazırda 45 ülkede bulunan Türkiye-Afrika İş Konseylerinden biri olan Türkiye-Uganda İş Konseyi; pazar potansiyelinin ve projelerin tespiti, ticari ilişkilerin çeşitlendirilmesi, yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla 15-19 Haziran 2019 tarihleri arasında Uganda'ya yönelik bir özel sektör programı düzenledi. Kampala şehrini kapsayan ziyarette; Uganda-Türkiye İş Forumu, Türkiye-Uganda İş Konseyi Ortak Toplantısı, ikili iş görüşmeleri ve kurum ziyaretleri gerçekleştirildi.