YURT DIŞI YATIRIM FORUMU 2016, 21.01.2016

Yurtdışı Yatırım Forumu, DEİK/Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ender Arslan ve Dünya Bankası Uluslararası Finans Şirketi (IFC) Türkiye Müdürü Aisha Williams'ın katılımları ile 21 Ocak 2016 tarihinde İstanbul'da Ceylan Intercontinental Otel'de gerçekleşti.

 

DEİK/Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi koordinasyonunda Allen&Overy ve IFC ortaklığında gerçekleştirilen forumda, Türk şirketleri için potansiyel arz eden yeni pazarlara dönük hukuki vakalar, finansman enstrümanları ve dış yatırımlara ilişkin yeni sermaye ihracı mevzuatı masaya yatırıldı.

 

DEİK/Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ender Arslan  "Türkiye için nisbeten yeni bir kavram olan yurtdışı yatırımın kamuoyu üzerindeki algısı da hızlı biçimde değişmektedir" dedi. Gelişmekte olan küresel bir oyuncu olan Türkiye'nin yurtdışında gerçekleştirdiği artan Birleşme ve Satın alma ve Sıfırdan Yatırımlarıyla kendi skalasında parlayan bir yıldız olduğunu belirten Arslan, Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi'nin küresel çapta faaliyetlerini ve yatırımlarını sürdüren büyük Türk Şirketlerini bünyesinde barındırdığını söyledi. Türkiye'nin 2023 Yurtdışı Yatırım Hedeflerini ve Strateji Raporu'nun 2015 yılının son aylarında tamamlandığını ve karar alıcılar ile 2016 yılı için paylaşılacağını belirten Arslan, Yatırım alanları ve ülkeleri incelenirken dış yatırım yapılacak sektör ve ülkenin cari açığı azaltıcı etki, know-how transferi ve arz güvenliği konularında fayda sağlayacak sektörler/ülkeler olması tercih edildiğini vurguladı.  Arslan sözlerine şöyle devam etti: "Belçika'dan Godiva, İngiltere'den United Biscutis, Hollanda'dan Mexx, Almanya'dan Grundig, Rusya'dan Trader Media East, Iran'dan Razi Petrochemcials, Güney Afrika'dan DEFY, İtalya'dan FinCuoghi, Türk şirketleri tarafından satın alınmış, bu alımlardan daha fazla ilgili ülkelerde sıfırdan yatırımlar yapılmış ve yurtdışı Türk şirketlerinin toplam varlıkları 50 Milyar ABD dolarına yaklaşmıştır."

 

Türkiye IFC'nin 3. Büyük Partneri Oldu

Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye Müdürü Aisha Williams, Türkiye'nin her zaman öncelikli bir piyasa olarak kabul edildiğini söyledi.  IFC'nin 2015 yılı içinde 18 milyar dolarlık yatırımının olduğunu belirten Williams, 4.3 milyar dolarlık portföyünün Türkiye'de olduğunu söyledi.  Türkiye'nin IFC için çok önemli bir partner ve müşteri olduğunu söyleyen Williams, Türkiye'nin IFC'nin uluslararası alanda  beraber olarak çalıştığı üçüncü  ülke olduğunu söyledi. Türkiye'nin enerji alanında şu anda rekor ile 1.8 milyar dolarlık yatırım projesinin olduğunu vurgulayan Williams, IFC'nin Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) ile  projelerinin sürdürülebilir enerji ve altyapı geliştirme üzerine olduğunu ifade etti. Türkiye'nin önemli bir partner ve müşteri olmasının şirketlerin daha esnek ve rekabetçi olduğunu belirten Williams, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD)'nün doğrudan yabancı yatırımların düşüşe geçtiğini söyledi. Gelişmekte olan ülkelerde sermayenin hareketi olması gerektiğini belirten Williams, şirketlerin uluslararası deneyim kazanmalarının önemli olduğunu söyledi. Türk şirketlerinin son birkaç yıl içinde doğrudan yatırımlarının arttığını belirten Williams, yurtdışı yatırımlarının 1.3 milyar dolardan 6 milyar dolara yükseldiğini ve IFC'nin son üç senelik dönemde TAV, Şişecam ve Anadolu Grubu'nun yurtdışı yatırımlarına finansman sağladıklarını ifade etti.

Yurtdışına Yatırımlar Ekonomi Bakanlığına Bildirilecek

Allen Overy Londra ofis ortaklarından Tim Scales yurt dışı projelerde kontrat bazlı riskleri değerlendirirken, forumun son kısmında yurt dışı yatırım mevzuatı hakkında bilgi veren Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Gürsel, 32. Sayılı kararda yapılan değişiklik ile yurt dışına yatırım yapan Türk şirketlerinin sermaye ihracatından sonraki 3 ay içinde Ekonomi Bakanlığı'na bilgi vermesi gerektiğini söyledi. Gürsel, bildirimlerini Bakanlık web sitesinde  yakın zamanda açılacak olan dijital anket formu üzerinden yapılabileceğini belirtti.