AFRİKA BÖLGESİ BÜLTENİ, KASIM-ARALIK 2018

DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri tarafından bölge ülkelerindeki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin hazırlanan bültenin Kasım ve Aralık 2018 sayısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.