AFRİKA BÖLGESİ BÜLTENİ, NİSAN 2018

DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri tarafından, bölge ülkelerindeki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin hazırlanan aylık bültenin Nisan 2018 sayısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.