AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜLKE PROFİLİ VE İKİLİ İLİŞKİLER NOTU

T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri ülke profili ve ikili ilişkiler notunu ekte bulabilirsiniz.