TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA RAPORLAR

ABD ve AB arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'nın (TTIP) Türkiye ve Asya'ya etkilerine dair raporlar ekte yer almaktadır.