100 ÜLKEDE, İŞLERİN OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ DEVAM ETTİĞİNİ ANLATTIK.