AB MÜZAKERE SÜRECİNDE DESTEKÇİMİZ FİNLANDİYA İLE JETCO ANLAŞMASI İMZALANDI

AB MÜZAKERE SÜRECİNDE DESTEKÇİMİZ FİNLANDİYA İLE JETCO ANLAŞMASI İMZALANDI

DEİK Türkiye-Finlandiya Temiz Enerji İş Birliği  Forumu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Finlandiya Avrupa ve Dış Ticaret Bakanı Lanita Toivakka'nın katılımı ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ev sahipliğinde 4 Şubat 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleşti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,Türkiye ve Finlandiya'nın birbirini tamamlayıcı iki ülke olduğu konusunda fikir birliğine vardıklarını dile getirdi. Zeybekci, Finlandiya'nın, AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'nin en büyük destekçilerinden biri olduğunu ifade etti. Türkiye'nin gelecek 10 yılda ulaştırma, haberleşme, teknoloji gibi alanlarda en az 300 milyar dolarlık yatırım yapması gerektiğinin altını çizen Zeybekci, iki ülke arasında Türkiye'nin bölgesindeki coğrafyada işbirliği konusunda büyük fırsatlar yaratılabileceğinin de görüşmede gündeme geldiğini kaydetti. Zeybekci, basın toplantısının ardından imzalanan Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) anlaşması kapsamında iki ülke iş adamlarının 6 ayda bir Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda bir araya gelmelerini istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin AB ile ilişkileri, Gümrük Birliği ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTİP) anlaşmalarına ilişkin konuların da konuşulduğunu aktaran Zeybekci, "Finlandiya'nın, Türkiye'nin AB ve Gümrük Birliği ilişkileri ile TTİP konusundaki endişelerine katılmalarını görmekten memnuniyet duyduk" diye konuştu. Türkiye'nin son 10 yılda yaklaşık 140 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çektiğini belirten Zeybekci, "Finli firmaların Türkiye'deki yatırımları 300 milyon dolar civarında. Finlandiyalı yatırımcıları Türkiye'ye bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Finlandiya Avrupa ve Dış Ticaret Bakanı Lanita Toivakkaise  ikili ekonomik ilişkilerin ümit vaat eden bir görünüme sahip olduğunu açıkladı.Toivakka, JETCO anlaşmasını iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesi ve derinleşmesi anlamında önemli bir adım olarak nitelendirdi ve  Türkiye ve Finlandiya arasında sürdürülebilir dostluk ilişkilerinin olduğunu ifade etti. Büyük firmaların yanı sıra gerek Türkiye gerek Finlandiya açısından KOBİ'lerin işbirliğinin ve ticaretinin de önemli olduğunu belirten Toivakka, "Bunlar arasında da işbirliği adımları atılacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, "Bugün bu toplantıyla yeni ufuklara bayrak açmış olalım" dedi. Vardan,  "Avrupa'nın iki uç ülkesi olarak düşük büyüme ile baş etmeye çalışan Avrupa ekonomisi içinde yeni bir büyüme hikâyesini birlikte yazabileceğimizi düşünüyorum. Paylaştığımız ortak değerleri ve ittifak ilişkisini ortak ekonomik projelere dönüştürmek için önümüzde birçok imkân bulunuyor. Türkiye'nin iktisadi dönüşümü ve dinamizmi, hayata geçireceği projeler Finlandiyalı şirketler için yeni iş fırsatlarını beraberinde getiriyor" dedi. Özellikle Finlandiya'nın eğitimli ve kalifiye insan gücü ile inovasyon potansiyelini, Türkiye'nin genç ve müteşebbis nüfusu ile birleştirmenin inanılmaz bir güç oluşturacağını vurgulayan Vardan, "Türkiye'nin yüksek gelir seviyesinde bir ülke haline gelmesi için gündeminde bir çok mega enerji, eğitim, sağlık, haberleşme ve ulaştırma projesi bulunmaktadır. Kamu-özel sektör işbirliği (PPP) modellerinin başarılı bir şekilde uygulanmasıyla hayata geçecek bu projeler, şirketlerimiz için küresel piyasalarda yeni işbirliği imkânlarını da beraberinde getiriyor.Özellikle yerli enerji üretimimizi daha ileri seviyelere çıkarmak için Finlandiya'nın ileri teknolojik birikime sahip olduğu yenilenebilir enerji alanında ciddi yatırım imkânları bulunmaktadır." dedi.

Finlandiya'nın dostane ve yapıcı tutumuyla, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde önemli bir aktörü olduğunu belirten Vardan, "Türkiye'ye adaylık statüsü kararı Finlandiya'nın dönem başkanlığında Helsinki'de verildi. Finlandiya'dan Türkiye'nin AB ile ABD arasında devam eden Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) müzakerelerine dahil edilmesi için destek talep ediyoruz. Küresel ticarettin yeni kurallarını belirleyecek olan bu anlaşmaya Türkiye'nin taraf olması ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin, daha ileri seviyelere çıkmasına olanak sağlayacaktır. " ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından taraflar arasında Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi JETCO anlaşması imzalandı.

Ek bilgiler: Finlandiya, dostane ve yapıcı tutumuyla, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde önemli bir aktör olmuştur. Finlandiya'nın başkenti Helsinki, Türkiye-AB ilişkileri tarihinde çok önemli bir yer teşkil etmektedir; 1999 yılında Türkiye'ye AB adaylık statüsü, Helsinki'de verilmiştir. Türkiye, Helsinki'de AB'nin aile fotoğrafında yer almıştır. Aynı şekilde 2006 yılında, Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs meselesi sebebiyle çıkmaza girdiği dönemde, AB Dönem Başkanlığı görevini yürüten Finlandiya, müzakere sürecinin tamamen durmasına izin vermemiş; müzakere sürecinin devam etmesini sağlayan Dönem Başkanı ülke olmuştur.

Avrupa Komisyonu'nun Finlandiyalı üyesi, Genişleme Komiseri Olli Rehn de Türkiye için oldukça önemlidir. 2004-2010 yılları arasında görev yapan Olli Rehn döneminde, Türkiye-AB müzakere sürecinde tam 12 başlık müzakerelere açılmıştır. O zamandan bugüne ise bunlara sadece 2 başlık ilave edilebilmiştir. 2009 yılında Olli Rehn bir toplantıda şunu söylemiştir: "Avrupa'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı vardır".

Türkiye-Finlandiya Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Finlandiya'ya yapılan ihracat: 330 milyon dolar (2014)

Başlıca ihracat kalemleri:  otomotiv ve kara taşıtları aksamları, seramik ve ev tekstil ürünleri

Türkiye'nin Finlandiya'dan yaptığı  ithalat 1,13 milyar dolar (2014)

Başlıca ithalat kalemleri: kağıt, karton, ilaç ve demir-çelik ürünleri

Dış ticaret hacmi: 1,46 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -809 milyon dolar (2014)

Türkiye'de yatırım yapmış Finlandiyalı şirket yatırım miktarı ve sektörler

Ülkemize Finlandiya'dan gelen doğrudan yatırımların miktarı 2002-2012 döneminde toplam 320 milyon dolardır. Tarım, madencilik, imalat sanayi, inşaat, toptan ve parakende ticareti, ulaştırma ve otelcilik sektörlerinde 80  civarında Finlandiya firması Türkiye'de yatırım yapmıştır.