“AÇIKLAMALAR BULUNDUĞUMUZ ZAMAN DİLİMİNDE ÇOK MANİDAR”

"Açıklamalar bulunduğumuz zaman diliminde çok manidar"

Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye-AB Gümrük Birliğinin güncellenmesine ilişkin çıkışını değerlendiren DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, sürecin herhangi bir üye ülke tarafından akamete uğratılmasının doğru olmadığını söyledi: "Avrupa Komisyonu, Mayıs 2015 tarihinde Türkiye ile Gümrük Birliğini güncelleme müzakerelerini yürütmek için gerekli yetkiyi Avrupa Konseyi'nden talep etmişti. Bizlerin beklentisi, AB tarafından ilgili kurumların vakit kaybetmeden, hızla hareket etmesi ve gerekli yetki prosedürünü tamamlaması yönündedir. Yaşanabilecek herhangi bir pürüz, halihazırda kritik bir dönemden geçen Türkiye-AB ilişkilerini olumsuz etkileyecektir. Bu çerçevede Almanya'nın tutumu ve bu konuda yapılan açıklamaları doğru bulmadığımız gibi, üzüntüyle de karşılıyoruz. Maalesef, bu açıklamalar bulunduğumuz zaman diliminde çok manidardır. Hemen herkes, Türkiye-AB Gümrük Birliğinin güncellenmesi sürecinin, ülkemizin AB ile olan ilişkilerinde en fazla ilerleme ve gelişme potansiyeli barındıran alanı olduğunu iyi biliyor. Dolayısıyla bu sürecin akamete uğratılmaması ve herhangi bir üye ülkenin girişimiyle zedelenmesine izin verilmemesi gerekiyor". Türkiye-AB Gümrük Birliğinin güncellenmesinin zamanının çoktan geldiğini hatırlatan DEİK Başkanı Vardan: "20 yılı aşkın bir süredir devam eden Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve yeniden şekillenmesinin zamanı çoktan geldi, geçiyor bile. Bu süreçte Ekonomi Bakanlığımızın öncülüğünde ciddi bir süreç titizlikle yürütüldü, yürütülmeye de devam ediyor. Benzer şekilde AB tarafı da gerekli çalışmaları yaptı. İş bu noktaya gelmişken, olması gereken, süreci akamete uğratacak açıklamalardan ziyade, samimi bir şekilde süreci destekleyip, nihayete erdirmektir" dedi.