AFRİKA’DA İLK DURAK FİLDİŞİ SAHİLİ

AFRİKA'DA İLK DURAK FİLDİŞİ SAHİLİ

28 Şubat 2016-3 Mart 2016 tarihleri arasında DEİK'in ev  sahipliğinde, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'ye düzenlenen resmi ziyaretler kapsamında 130'u aşkın Türk iş adamı, bölgedeki fırsatları keşfederken, Afrika'daki yatırım ortamını ve potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buluyor.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Afrika ziyareti, bu yılın en büyük heyet ziyareti niteliğinde. Heyet sırasıyla Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'yi ziyaret ediyor.

DEİK ev sahipliğinde düzenlenen İş Forumları'nın ilki ise, 29 Şubat 2016 Pazartesi günü Fildişi Sahili'nin finansal başkenti Abidjan'da gerçekleştirildi.

Fildişi Sahili Cumhuriyeti Başbakanı Daniel Kablan Duncan, Forumun kapanışında yaptığı konuşmada, ikili ticaretin geliştirilmesi için kurumsal yapıların önemine dikkat çekerken, Fildişi Sahili'nin 2020 yılı hedeflerine ulaşmasında Türkiye'nin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki işbirliğinin sadece ekonomi alanı ile sınırlı olmadığını belirten Başbakan Duncan, kurulacak mekanizamalar ile taraflar arasında bilgi ve teknoloji transferinin sağlanması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise konuşmasında,birçok Türk şirketinin Fildişi Sahili'nde yatırım yapmak için çalışmalara başladığını ve iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin bu ziyaret ile daha ileri noktalara taşınmasını beklediklerini söyledi. Bunun için, 2015 yılında kurulan DEİK Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi'ne işlerlik kazandırılmasının altını çizen Başkan Vardan, aralarında iki ülke ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması ve taraflar arasında teknoloji ve bilgi transferini kolaylaştıracak ortak bir mekanizmanın kurulmasını da içeren kararların, İş Forumu kapsamında alındığını belirtti.

Fildişi Sahili İşletmeleri Genel Konfederasyonu Başkanı Jean Kacou Diagouise, 2020 yılına kadar iki ülke arasında 1 milyar ABD dolarlık ticaret hedefine ulaşılması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Sektörler arası ve kamu-özel işbirliği konularında iki ülke arasında daha yakın işbirliği gerektiğine vurgulayan Diagou, iki ülke arasında ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla 6 tematik alanda çalışmalar yapılacağını söyledi.

Not:Ekli dosyada  Fildişi Sahili ile ilgili DEİK tarafından hazırlanan infografik bazlı ekonomik ve ticari dataları bulabilirsiniz.

Haber çalışmalarınızda yer vereceğinizi ümit eder, bilgilerinize sunarız.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK)

TÜRKİYE-FİLDİŞİ SAHİLİ TİCARET RAKAMLARI

(Ekonomi Bakanlığı)

Toplam Dış Ticaret Hacmi: 390 milyon ABD Doları

Türkiye'den Fildişi'ne yapılan ihracat (2015)

Türkiye'den Fildişi Sahili'ne yapılan ihracat:116 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri:

Demir ve alaşımsız çelikten profiler, demir ve çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saç, çubuk, vb., mayalar ve cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar, demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için kaplar, hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya.

Türkiye'nin Fildişi Sahili'nden yaptığı  ithalat: 274 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri:

Kakaodanevekırıkları, kakaohamuru, kakaoyağı, pamuk, kakaotozu, tabiikauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl  vb. tabiisakızlar.

Dış Ticaret Dengesi: (2015) Fildişi Sahili lehine  159 milyon ABD Doları