ARÇELİK’İN G.AFRİKA YATIRIM ÖNCÜLÜĞÜNÜN ARDINDAN BÖLGEDEKİ FIRSATLAR DEİK İLE MASAYA YATIRILDI

ARÇELİK'İN G.AFRİKA YATIRIM ÖNCÜLÜĞÜNÜN ARDINDAN BÖLGEDEKİ FIRSATLAR DEİK İLE MASAYA YATIRILDI 

Türkiye-Güney Afrika İş Forumu,  T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, Güney Afrika Cumhuriyeti Kobilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Elizabeth Thabethe, Güney Afrika Ankara Büyükelçisi Vika Mazwi Khumalo'nun  katılımları ile DEİK Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın'ın ev sahipliğinde 28 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti. 

 

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, "Hedefimiz iki ülke arasındaki potansiyelden maksimum verimi elde etmek, ticaret politikalarına yoğunlaşmak ve ortak yatırımları arttırmaktır" dedi. Afrika stratejisi sayesinde ile ticari ve ekonomik ilişkilerde önemli mesafelerin kat edildiğini belirten Yıldırım, Afrika'daki Türk yatırımlarının 6,3 milyar dolara ve Türk müteahhitlik firmaları tarafından kıtanın tamamında üstlenilen projelerin değerinin 55 milyar dolara ulaştığını vurguladı. Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'daki en büyük ikinci ticaret ortağının Güney Afrika olduğunu belirten Yıldırım, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki kattan fazla arttırıldığını söyledi. Yıldırım, "Türkiye'nin sadece Güney Afrika'da yaklaşık 500 milyon dolar değerinde yatırımı mevcuttur. Müteahhitlerimizce bugüne kadar Güney Afrika'da 19 milyon dolar değerinde toplam 3 proje üstlenilmiştir. Türkiye-Güney Afrika 3. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısını 2015 yılı bitmeden gerçekleştirebiliriz" dedi.  İki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların hedeflenen seviyelere çıkması için  2000 yılında imzalanan "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması"nın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Yıldırım,  mevcut potansiyel ve stratejik pozisyonlarına bakıldığında, iki ülke arasındaki ilişkilerin  geliştirilmesi için sayısız fırsatların olduğunu hatırlattı.

 

Güney Afrika Cumhuriyeti Kobilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Elizabeth Thabethe, Güney Afrika'nın birçok ülke ile tercihli ticaret anlaşmasının olduğunu söyledi. İki ülkenin stratejik konumlarından faydalanılması gerektiğini belirten Thabethe, Afrika'da Güney Afrika'nın  ekonomik güç olarak yoluna devam ettiğini söyledi. Güney Afrika'da yatırımcılar için önemli fırsatların bulunduğunu belirten Thabethe, Türk işadamlarına yerel üreticiler ile ortaklık kurabileceklerini, ülkenin bir yatırım destinasyonu olduğunu söyledi.  Afrika'nın nüfusunun 1 milyar civarında olduğunu ve Güney Afrika'dan her yere açılımın mümkün olduğunu hatırlatan Thabethe, "Gümrük vergilerimiz iş adamları için son derece dostane seviyede. Teşviklerle de doğrudan yatırımları cezbediyoruz" dedi.

 

Güney Afrika Ankara Büyükelçisi Vika Mazwi Khumalo,  gelişmekte olan ülkelerin bir takım engeller ve zorluklar ile karşı karşıya olduğunu söyledi.  Güney Afrika ile Türkiye'nin işbirliği ve yatırım fırsatlarını atağa geçirmek için çalıştıklarını belirten Khumalo,  Güney Afrika'da Arçelik ve Anadolu Holding'in büyük yatırımcılar arasında olduğunu söyledi.  Khumalo, iki ülke ekonomilerinin ortak platformlarda  küçük ve orta ölçekli şirketler için bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. 

 

 

DEİK Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, Afrika kıtasının  en büyük ekonomisi ve Sahra Altı Afrika'nın ekonomik lideri olan Güney Afrika ile Türkiye'nin ticaret hacminin  2014 yılında 1 milyar 734 milyon dolar olduğunu söyledi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin zengin hammadde kaynakları, tekstil, turizm otomotiv ile tarım gibi sektörlere ve oturmuş bir altyapıya sahip olduğunu belirten Taşkın,  iki ülke arasındaki ticaretin çeşitlendirilerek geliştirilebileceğini vurguladı. Güney Afrika'da gerçekleştirilmesi planlanan projelerde Türk iş adamlarının önemli roller alabileceğini vurgulayan Taşkın, firmaların Güney Afrika piyasasında kısa vadeli değil uzun vadeli planlama ve strateji izlemeleri gerektiğini söyledi. 

 

İş Forumu, Güney Afrika beyaz eşya pazarının lideri Defy firmasını 2011 yılı Temmuz ayında 324 milyon dolar yatırımla satın alan Arçelik'in  sponsorluğunda gerçekleşti.

  

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-G.Afrika Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı) (2015 Ocak-Nisan)

 

Türkiye'den Güney Afrika'ya yapılan ihracat: 177,2 milyon dolar (2015 Ocak-Nisan)

Türkiye'nin Güney Afrika'ya  ihraç ettiği başlıca kalemler: Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları, demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller.

 

Türkiye'nin Güney Afrika'dan yaptığı  ithalat: 321,4 milyon dolar (2015 Ocak-Nisan)

Türkiye'nin Güney Afrika'dan ithal ettiği başlıca kalemler: Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar, altın, santrifüjler; sıvıların veya gazların fiıtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar, işlenmemiş aluminyum,krom cevherleri ve konsantreleri.

 

Toplam dış ticaret hacmi:  498,6 milyon dolar (2015 Ocak-Nisan)

Dış ticaret dengesi : -144,2 milyon dolar (2015 Ocak-Nisan)