BALKANLAR’DAKİ TÜRKLER İLE YATIRIM FIRSATLARI GÖRÜŞÜLDÜ

BALKANLAR'DAKİ TÜRKLER İLE YATIRIM FIRSATLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar'da Yerleşik Türk Girişimcileri Toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Romanya Türk İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Aykut Akbulut ve DTİK İcra Komitesi Üyeleri Berna İlter,  Halim Mete, Rona Yırcalı'nın katılımları ile 1 Nisan 2015 tarihinde Romanya'da gerçekleşti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Japonya, Kore, Malezya, Singapur, Meksika  ve Kolombiya gibi ülkeler ile Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması imzalandığını söyledi. Dünya'nın İran ile problemler yaşarken, Türkiye'nin  İran ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı 2015 yılının başında yürürlüğe koyduğunu söyleyen Zeybekci, İran'a olan ihracatın 3 aylık dönemde yüzde 30 arttığını belirtti. Türkiye'nin edilgen değil etken bir ekonomi olarak, stretejisinde ihracatın olduğunu vurgulayan Zeybekci, Japonya'da, Çin'de, Yeni Zelanda'da, Avusturalya'da, Güney ve Kuzey Afrika'da  ihracatın yapıldığını söyledi. Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını söyleyen Zeybekci, Türkiye'nin yatırım yapmak için gittiği ülkede oralı olmaya, yatırım yapmaya ve ekonomisinde etken rol almaya önem verdiğini vurguladı. 

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK iş konseyleri'nden bahsederek, DTİK'in ortak noktasının "Türkiye" platformu olduğunu belirtti. DTİK İcra Komitesi ekibi ile çalışmalara devam edileceğini söyleyen Vardan, "Bu yıl sonunda DTİK Kurultay'ını gerçekleştireceğiz" dedi.

Romanya Türk İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Aykut Akbulut"Balkanlardaki Türk girişimcilerinin koordinasyonunu sağlayan DTİK faaliyetlerini önemsiyoruz. Bugün bu toplantı da ortak hedeflerimizi belirleyerek, çalışmalarımızı sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.

DTİK İcra Komitesi Üyesi Halim Mete, Türkiye'nin hayata geçirilen reformlar  ile küresel bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin ekonomik etkinliğinin arttırılması ve insanların refahlarının artmasını hedeflediklerini söyleyenMete, "2023 hedeflerimiz Türk girişimcisinin cesareti, tecrübesi, bilgisi ile gerçekleşecek. Bu hedeflere dünyanın dört bir yanına yayılmış siz Türk girişimcisinin dinamizmiyle ulaşacağız" dedi.

 

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Romanya Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Romanya'ya yapılan ihracat: 3,009 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Romanya'ya ihraç ettiği başlıca kalemler: karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar, demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller, diğer örme mensucat, demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri

Türkiye'nin Romanya'dan yaptığı  ithalat: 3,363 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Romanya'dan ithal ettiği başlıca kalemler: petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, ayçiçeği tohumu, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

Toplam dış ticaret hacmi:  6,372 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -354 milyon dolar (2014)