BÜYÜKELÇİLER VE DEİK İŞ KONSEYİ BAŞKANLARI CUMHURBAŞKANI İLE ANKARA’DA BULUŞTU

BÜYÜKELÇİLER VE DEİK İŞ KONSEYİ BAŞKANLARI CUMHURBAŞKANI İLE ANKARA'DA BULUŞTU

DEİK İş Konseyi Başkanları ve Büyükelçiler Buluşması,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de görev yapan büyükelçiler ve DEİK iş konseyi başkanlarının katılımları ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ev sahipliğinde 11 Kasım 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türkiye'nin ekonomisine ve 2023 hedeflerine çok önemli katkıları olduğuna inandığı DEİK çatısı altında yürütülen çalışmaların başarılı geçmesini temenni etti. Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefini güçlendirmek için önemli çalışmalar olduğunu belirten Erdoğan, DEİK'in G-20 çalışmalarına ciddi katkı verdiğini ve Türkiye olarak G-20'in güçlü, dengeli yürüttüklerini, Türkiye'nin dönem başkanlığında şu ana kadar 70 toplantının yapıldığı ifade etti. Erdoğan, "G-20'nin uluslararası alanda çok ciddi şekilde boşluğu hissedilen bir küresel çözüm mekanizması olmaya aday olduğunu düşünüyorum. Bu yapının sahip olduğu kapsamlı ve etkin temsil gücüyle global siyasi ve sosyal sorunların çözümünde daha etkin bir rol oynaması tüm insanlığın hayrına olacaktır" dedi.  Türkiye'nin G-20 dönem başkanlığında "kapsayıcılık" ilkesini "adalet anlayışını" da içerecek şekilde genişletildiğini, yeniden yorumlandığını dile getiren Erdoğan, "Ayrıca iki ve üçüncü başlıklar olarak uygulama ve yatırımlar öncelikleriyle birilikte G-20 çalışmalarına yeni bir vizyon kazandırdığımıza inanıyorum. Küresel ve yerel düzeyde desteklenmeyen bir kalkınmanın kimseyi mutlu etmeyeceğini, edemeyeceğini görmek zorundayız. Ekonomik büyüme ve refahtan toplumların tüm kesimlerinin hak ettikleri payı almasını sağlayamadığımız sürece hedeflenen büyüme oranlarına ulaşılabilmesi mümkün değildir. Genç ve kadın istihdamına özel önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde ekonominin bel kemiği olan KOBİ'lerin güçlendirilmesi gerekiyor" dedi. Dünyada hem gelişmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan, az gelişmiş ülkelerin, 2030 yılına kadar, 70 ile 90 trilyon dolar arasında bir alt yapı yatırımına ihtiyaçları olduğunun hesaplandığını ifade eden Erdoğan, bu yatırımların kamu ve özel ortaklığı olmadan gerçekleştirilmesinin de mümkün olmadığını belirtti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin  en önemli hedeflerinden bir tanesinin DEİK İş Konseyleri ile dünyadaki ülkelerde ticaret hacminin geliştirilmesi olduğunu söyledi.Ülkelerde kazan-kazan ilişkisi ile ilişkilerin geliştirilmek istendiğini belirten Zeybekci, iş konseylerinin temsil ettiği ülkeler ile önümüzdeki dönemde üçüncü ülkelerde neler yapılabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Yeni Türkiye'nin yönetim anlayşının sorun çözen, vizyon çizen bir hale geldiğini ifade eden Zeybekci, dünyadaki ticaret haritalarının yeniden çizildiğini belirterek, Dünya Ticaret Örgütü'nün hedeflerinde ticaretin önündeki sorunların çözülmesinin olduğunu söyledi. Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması(TTİP), Trans Pasifik Ortaklığı Anlaşması(TPP) gibi yeni grupların oluşmasıyla ticaretin yeniden yapılandırıldığını belirten Zeybekci, yeni bir dünya kurulurken, Türkiye'nin yerini almayacağını, Türkiye'nin ticareti kuran ülkelerden biri olacağını söyledi.  Serbest ticaret anlaşması (STA) için dört ülke ile iç süreçlerin devam ettiğini belirten Zeybekci, Antalya'da gerçekleşecek G20 zirvesinde Singapur ile STA imzalanacağını ifade etti. Dünyada Avrupa ile gümrük birliği anlaşması olan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Zeybekci, Türkiye'nin Avrupa ile tam üyelik hedefi sapmadan, çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin son 13 yıldaki ekonomik başarıları ile hakikaten eşine az rastlanır bir büyüme başardığını belirten Zeybekci, etrafındaki ateş çemberine rağmen dünyada en hızlı büyüyen 7. Ülke ve Avrupa'nın 7. büyük ülkesi haline geldiğini söyledi.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK'in çalışmalarının  kapsayıcılık, entegrasyon ve kurumsallaşma kavramlarını merkeze alarak şekillendirilmeye çalışıldığını söyledi. DEİK faaliyetlerinin nicelik ve nitelik bakımından gelişmesiyle birlikte, reel sektörün DEİK'e ilgisinin arttığını belirten Vardan, "DEİK'in üye tabanı, görevi aldığımız günden bu yana yaklaşık yüzde 50 arttı" dedi. Ortak hedefin; küresel ekonomiye güçlü entegrasyon olduğunu vurgulayan Vardan sözlerine şöyle devam etti: "DEİK bünyesinde kurumsal yapının dönüşümü ile ilgili belki de en önemli çalışmayı, üyelerimizin ve ilgili kamu birimlerinin yetkililerinin de katılımıyla hep birlikte gerçekleştirdik. O da DEİK için ileriye dönük faaliyetlerimizi nasıl yürüteceğimize ilişkin strateji geliştirmek idi. Bunun nihayetinde bir yol haritası hazırladık. Şimdi DEİK bünyesinde yapılacakların tamamı belli. Performans kriterlerine de bağlı olarak bu çalışmalar izlenecek. Faaliyetlerimiz, bazı alanlarda 3-4 kat, bazı alanlarda ise 7-8 kat ve hatta 11 kat artmıştır." DEİK'in amacının sadece Türkiye'nin dış ticaretine katkı sağlamak olmadığını belirten Vardan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun yanında biz, Büyükelçiler, sizlerin ülkelerinizdeki firmaların Türkiye'de ve aynı zamanda bizim firmalarımızın da sizlerin ülkelerinde yatırım yapmalarını teşvik ediyoruz. Hatta, sizlerin ülkelerinizdeki firmalarla, bizim firmalarımızın üçüncü ülkelerde birlikte yatırım yapmalarını ve proje geliştirmelerini de arzu ediyoruz. Umarım bu birliktelikler hepimiz adına kârlı işbirliklerine dönüşecektir."