DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK 3.ÇEYREK EKONOMİK BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ

DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK 3.ÇEYREK EKONOMİK BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ: "RAKAMLAR 2018'DE BÜYÜMEYİ MÜJDELİYOR"

2017 yılının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde, son 6 yılın en büyük çeyrek büyümesine karşılık gelen 3.çeyrek büyüme oranımız bizleri umutla 2018'e hazırlamakta. IMF ve Dünya Bankası, Türkiye'nin 2017'de küresel arenada ekonomik büyümesine ilişkin beklentilerini 3.kez yükseltirken, 2017 yılındaki güçlü tempomuzun arkasında, küresel ticaretin olumlu etkilerini de gördüğümüzün altını çizmek gerekir. Türkiye 3. çeyrek büyümesi ile Hindistan ve Çin gibi en hızlı büyüyen ekonomileri geride bıraktı.

Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamlarında inşaat sektöründeki ivme ve hizmetler sektörünün katkısı yüksek oldu. Ekonomimizin yüksek gelirli statüye ulaşma yolunda en büyük ihtiyacı olan yapısal reformlarla birlikte, özellikle orta gelir tuzağını aşma amacına yönelik olarak, bir yandan eğitim reformlarının bir yandan da AR-GE proje ve desteklerinin, 2018 yılında ivme kazanacağını ümit ediyor ve ilgili gelişmeleri heyecanla bekliyoruz.

2017 yılında büyümenin gücü tüketimden, hizmetlerden, ihracattan ve yatırımdan doğdu, ortaya çıktı; Kredi Garanti Fonu ve Yatırım Teşvik Programı'nın da etkisi pozitif çerçevede görüldü, hissedildi. 2018 yılında sanayide turizm, inşaat, tarım ve enerjide; tüm itici güce sahip sektörlerde büyümenin etkilerini daha yoğun hissedebileceğiz. Bizler ihracat ve yatırım pazarlarımızı çeşitlendirdikçe, dünya ticaret hacminden aldığımız payı artırdıkça ve dış ekonomik ilişkilerimizi geliştirdikçe ülkemizin ekonomik gelişimine katkımız katlanarak artacaktır. 3.çeyrekte gerçekleşen %11,1'lik büyüme hızının 10,8 puanlık bölümü iç talepten kaynaklanırken, 0,3 puanlık kısmı da dış talepten yani "net ihracattan" doğmuştur. Verileri sektörel olarak incelediğimizde de, büyümenin ekonomi geneline yayıldığı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu veriler de gösteriyor ki, Türkiye ekonomisi azim ve kararlılıkla yolunda yürümeye devam ediyor. Üstelik yatırımlardan destek alarak bunu başarıyor. Büyümenin sürdürülebilir olması için, yatırımların kritik önemini her zaman vurguluyoruz.

Ayrıca DEİK olarak, dış dünya ile olan ilişkilerimizin önümüzdeki yıllardaki ekonomik gelişim serüvenimize daha güçlü bağlarla katkı vermesi gerektiğine inanıyor ve bu yöndeki ticaret ve yatırımı destekleyici çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, en büyük ortağımız olan AB ile ekonomik ilişkilerimize Gümrük Birliği'nin genişletilmesi doğrultusunda taze bir çaba ve nefes gelmesini umarken, dünyanın dört bir yanındaki fırsatları da değerlendirerek yeni kazan-kazan hikayeleri yazılmasına öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bizlere destek ve ilham veren Ekonomi Yönetimimize teşekkür eder, 2018 yılında yeni başarılara hep birlikte imza atmayı dileriz.