DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK: “ABD İLE GENİŞ BİR PERSPEKTİFTE DİYALOG SÜRDÜRÜLDÜKÇE ENDİŞELERİN BOYUTU AZALACAKTIR”

DEİK BAŞKANI NAIL OLPAK: "ABD ILE GENIŞ BIR PERSPEKTIFTE DIYALOG SÜRDÜRÜLDÜKÇE ENDIŞELERIN BOYUTU AZALACAKTIR"

"ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan, Türkiye'den yapılan vize başvurularının süresiz olarak durdurulduğu yönündeki açıklama siyasi bir hamle olarak algılanmalıdır. Bu hamlenin ekonomik boyuta taşınmaması için ekonomik aktörler yoğun çaba göstermelidir. Bu noktada Türk iş dünyası olarak, ekonomik bir kırılganlık beklentisi oluşturmadan, Hükümetimizin izlemekte olduğu siyasi ve ekonomik politikalara güvenmemiz ve çıpa olarak alınan ekonomik kararlara uygun bir tavır izlememiz gerekmektedir. Türkiye'nin her türlü gelişmeyi diplomatik diyalog ile çözümleyeceğine inancımız tamdır. Milli önceliklerimizi değerlendiren kararlarda biz de Türk iş dünyası olarak Hükümetimizin yanındayız. ABD ile geniş bir perspektifte diyalog sürdürüldükçe endişelerin boyutu azalacaktır."