DEİK BAŞKANI OLPAK: “YEŞİL DÖNÜŞÜM İÇİN ULUSAL EMİSYON TİCARET SİSTEMİ OLUŞTURMALIYIZ”

TBMM ve Cumhurbaşkanı onayı ile yürürlüğe giren Paris Anlaşmasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'de onaylanması, hükümetimizin bu konuya verdiği önemin bir göstergesidir. AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) ülkemiz için oluşturacağı riskleri bertaraf etmek, getireceği maliyetleri olabildiğince azaltmak ve desteklerin ülkemizin yeşil dönüşümünde ve finansmanında kullanılmasını sağlamak adına ulusal emisyon ticaret sistemimizin oluşturulması gerekiyor" dedi.

Olpak: "Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması iş dünyamız için önemli bir başlık"

Türkiye ekonomisi ve sanayisinde yeşil dönüşümün, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra, başta AB olmak üzere üçüncü ülkelere ihracatta rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi adına büyük önem taşıdığını belirten DEİK Başkanı Nail Olpak, "11. Kalkınma Planı'nda, Yeni Ekonomi Programı'nda Büyüme' ve Cari İşlemler Dengesi' başlıkları altında, Ekonomi Reformları Paketi'nde ve Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'nde yer verilen Yeşil Dönüşüm' konusunun, Orta Vadeli Program'da bir kez daha yer bulması ve son olarak Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'de onaylanması, devletimizin bu konuya verdiği önemin bir göstergesi. AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) ülkemiz için oluşturacağı riskleri bertaraf etmek, getireceği maliyetleri olabildiğince azaltmak ve desteklerin ülkemizin yeşil dönüşümünde ve finansmanında kullanılmasını sağlamak adına ulusal emisyon ticaret sistemimizin oluşturulması gerekiyor" dedi

Olpak: "Karbonsuz ekonomiye geçiş politikaları belirlenmeli"

2053 yılı net sıfır emisyon hedefi kapsamında Türkiye'nin karbonsuzlaşma politikasının belirlenmesi gerektiğini dile getiren Olpak, "Bu politikanın etkin bir şekilde uygulanması, ülkemizin yeşil dönüşümü yolunda büyük öneme sahip. Türk özel sektörü olarak kamu-özel sektör iş birliğinde hazırlanacak eylem planının hayata geçirilmesinde üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız. Halihazırda Gümrük Birliği'nin Güncellenmesinde Dijital Gündem ve Yeşil Mutabakat' ve 'Türkiye'nin Dijital Ekosistemi' ve AB ile İş Birliği' konulu projelerimiz devam ediyor.

Türk özel sektörünün tedarikten üretime, lojistikten atıkların geri dönüştürülmesine kadar tüm süreçlerinin çok boyutlu olarak dönüşümünü öngören "Karbonsuz Ekonomiye Geçiş" sürecinde iş insanlarımız nezdinde farkındalık oluşturmak, dönüşümün finansmanı gibi birçok konuda bilgilendirmek, sektör bazlı çalışmalar yapmak, süreçte bir taraftan geç kalmadan gerekli  adımları atarken diğer taraftan da hem fazlasıyla erken yük taşımamak hem de yeni  nesil tarife dışı engellerle karşılaşmamıza engel olmak üzere faaliyetlerimizi hızlandırıyoruz" dedi.

DEİK'ten sanayide yeşil dönüşüm için özel rapor

Yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturmaya yönelik yeşil OSB'ler kurulması, finans sektörünün bu anlamda devrede tutulması, yeşil tahvil ve sukuk ihraçlarının teşvik edilmesi gibi bir çok önemli hedef olduğuna dikkat çeken Olpak, "DEİK olarak ülkemizin Karbonsuz Ekonomiye Geçiş' hedefi doğrultusunda, kamu ve özel sektör  iş birliğinde bu dönüşümün sağlanması adına çalışmalarımızı hızlandırdık. AB'nin Yeni Büyüme Stratejisi olan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı anlamak, Türkiye için önemini ortaya koyabilmek, sanayicilerimizi konu hakkında bilgilendirmek ve gerekli adımların zamanında atılmasını sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz Yeşil Dönüşüm' projesi kapsamında "Sanayide Yeşil Dönüşüm" raporunu oluşturduk.

Raporumuz, Yeşil Mutabakat ile ilgili belgeleri içeren bir Külliyat' niteliğinde. İçerisinde; AB'nin atacağı adımlara yönelik bir Takvim', sanayi şirketlerinin alması gereken tedbirleri değerlendirebilecekleri bir Kontrol Listesi' ile sektör görüşlerini yansıtan Sanayi ve Ülke Stratejisine Yönelik Öneri Listeleri' ve iş dünyası kuruluşları ile şirketlerin süreci etkin bir biçimde yürütebilmeleri için Yönetişim Modeli Öneri Paketi'ni de içeriyor" ifadelerini kullandı.