DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN’IN İSRAİL ANLAŞMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞÜ

Türkiye ile İsrail arasında bugün varılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, anlaşmanın iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkisine olumlu katkı sağlayacağını ümit ettiğini söyledi:

"Türkiye ve İsrail, Batı ittifakının önemli iki ülkesi ve her ikisi de bölgede serbest piyasa ekonomisinin ve çok partili demokrasinin hakim olduğu nadir ülkelerden. Elbette İsrail'in kuruluşundan bugüne kadar, uygulanan politikalar nedeniyle komşu ve bölge ülkeleriyle yaşadığı sorunlar Türkiye'yi de olumsuz etkilemiştir. Özellikle 2010 yılında Mavi Marmara krizi sebebiyle ilişkiler, neredeyse durma noktasına gelmişti. Ancak Türkiye, İsrail ile yaşadığı siyasi sorunları, ekonomik ilişkilere yansıtmama konusunda azami çabayı da göstermiştir".

"Öncelikle bölgenin iki önemli ülkesinin aradaki sorunların halline yönelik bir anlaşmaya varmış olmalarını, bilhassa bölgenin siyasi ve ekonomik geleceği açısından çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar bu anlaşmanın, yaşamını yitirmiş olan insanlarımızı geri getirmeyecek olduğunu bilsek de, Filistin halkının insani durumunu iyileştirme yönünde, yaşama muslukları yıllardır kesilmiş olan Gazze'de enerji ve su ile ilgili yapılacak yatırımların ve insanı yardımların ulaştırılması için yapıcı düzenlemelerin bu anlaşmada yer alması memnuniyet vericidir. Anlaşmanın bundan sonra iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Özellikle ekonomik çerçevede, enerji arz güvenliği ve enerji kaynak çeşitliliği adına bölgedeki dengeler açısından önemli fırsatlar oluşacaktır. Ayrıca başta enerji, inşaat, altyapı ve turizm olmak üzere farklı sektörlerde ekonomik işbirlikleri de gündeme gelecektir.

DEİK bünyesinde 133 İş Konseyimizden birisi Türkiye-İsrail İş Konseyidir ve 1993 yılında kurulmuştur. Konseyimiz, bugüne kadar iki ülke arasındaki potansiyel yatırım ve ticaret alanlarını tespit ederek, iş adamlarımıza yol gösterme misyonunu yerine getirmeye çalışmıştır. Bu kapsamda, anlaşma sonrası oluşacak sıcak iklimde önümüzdeki dönemde de taraflar arasında ekonomik işbirliğinin artırılması konusunda İş Konseyimiz çalışmalarına devam edecektir".