DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN'IN OHAL İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN'IN OHAL İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

"DEİK olarak, Türkiye'de demokrasiye ve Anayasal sisteme yönelik darbe girişiminin sonrasında 3 aylık bir süre için ilan edilen Olağanüstü Hal uygulamasını, demokrasi ve hukuk devleti ile temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına değil, korunmasına yönelik geçici bir tedbir olarak görüyoruz. Yapılan resmi açıklamalarla, Olağanüstü Hal sürecinin ekonominin işleyişine ve devam etmekte olan  kamu yatırımlarına hiçbir etkisinin olmayacağının altının özellikle çizilmesini ise memnnuniyetle karşılıyoruz. Rasyonel politika anlayışının ve ekonomik reformların aynı çizgide devam edeceğinin açıklanması, hem yabancı yatırımcılar hem de Türk müteşebbisleri için güven vermektedir.

OHAL bizim Anayasamızda düzenlendiği gibi Fransa gibi ülkelerde de uygulanmaktadır. Bölgesel ve küresel risklere karşı tüm ülkeler tam bir dayanışma içinde hareket etmesi gerekir."

Ömer Cihad Vardan

DEİK Başkanı