DEİK BAŞKANI VARDAN: “TÜRKİYE'NİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ AĞIRLIĞININ ARTMASI İÇİN EL ELE ÇALIŞACAĞIZ" DEDİ

DEİK  BAŞKANI VARDAN: "TÜRKİYE'NİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ AĞIRLIĞININ ARTMASI İÇİN EL ELE ÇALIŞACAĞIZ" DEDİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK)Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK üyelerine gönderdiği mektupta; "DEİK, önümüzdeki dönemde genişleyen kurucu kuruluşları, seçkin üye şirketleri, etkinliği ve verimliliği artan iş konseyleri, karşı konseyleri ve deneyimli çalışanları ile Türk özel sektörünün küresel açılımının öncü gücü olmaya ve yeni küresel başarı öyküleri yazmaya devam edecektir." dedi.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan mektubunda şunlara yer verdi:

"Sayın Üyemiz,

Sizlerin de bildiği gibi geçtiğimiz günlerde DEİK bünyesinde işleyişle ilgili bazı değişikliklerin gerçekleştiği bir süreç yaşadık.  Bu mektupla sizlere bahse konu süreçle ilgili gelişmeleri aktarmayı arzu ediyorum.

Öncelikle, 12 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6552 sayılı kanunun 142nci maddesi ve 20 Eylül 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İş Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ileDEİK'in yasal statüsü ile çalışma usül ve esaslarının yeniden şekillendirildiğini belirteyim.

 

Bu yeni oluşumla birlikte, ekte isimleri takdim edilen ve ülkemiz iş dünyasının en değerli kurumlarının başkan veya temsilcileri ile birbirinden kıymetli ve tecrübeli işadamları ile işkadınlarının bir araya geldiği DEİK'in yeni Yönetim Kurulu oluşturuldu.

Bizler, yeni yönetim kurulu olarak, ilk toplantımızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ve Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik'in de katılımlarıyla 28 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirdik.  Çırağan Sarayında yapılan bu ilk toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları, Sayman Üye ve İcra Kurulu üyeleri belirlendi.Akabinde 2 Ekim 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda da 5174 Sayılı Kanunun 58. Maddesi ile düzenlenen eski DEİK ibra edildi ve bilahare aktif ve pasifleriyle yeni oluşan DEİK'e devir işlemleri gerçekleştirildi.   

Bütün bunların ardından DEİK, yeni yönetimi ve işini seven tecrübeli çalışanlarıyla kaldığı yerden tam kapasite ile hizmet üretmeye başladı. Ayrıca yeni yönetmelik gereği tüm İş Konseylerimiz de aynı şekilde devir alınmış olup, mevcut üyeleri, Başkan ve yürütme kurulu üyeleri ile birlikte bir sonraki seçimli genel kurula kadar çalışmaya devam edecektir. Bu arada, haklı sebeplerle değişiklik yapılması gereken iş konseyleri varsa bunlarla ilgili çalışmalar, genel kurulu beklemeksizin yapılabilecektir.

Sonuçta DEİK, önümüzdeki dönemde genişleyen kurucu kuruluşları, seçkin üye şirketleri, etkinliği ve verimliliği artan iş konseyleri, karşı konseyleri ve deneyimli çalışanları ile Türk özel sektörünün küresel açılımının öncü gücü olmaya ve yeni küresel başarı öyküleri yazmaya devam edecektir.

Bu çerçevede, önümüzdeki dönem faaliyetleri ile çalışma önceliklerimizi belirlemek ve bütçemizi onaylamak üzere Ekim ayı içinde İş Konseylerimizin; Kasım veya Aralık ayı içinde ise DEİK'in seçimsiz Genel Kurullarını yapacağız.

 

Bu vesileyle bugüne kadar DEİK çatısı altında, Türkiye'nin ekonomi diplomasisine ve küresel ekonomik entegrasyonuna yönelik çalışmalara destek vermiş olan başta TOBB ve Başkanı olmak üzere, Kurucu kuruluşlarımıza ve Başkanlarına, DEİK Başkan yardımcılarına, İş konseyi başkan, başkan yardımcısı ve yürütme kurulu üyelerine ve her kademede desteklerini eksik etmeyen siz değerli üyelerimize ve DEİK'in bugünlere gelmesinde emekleri hiçbir şekilde göz ardı edilemeyecek kıymetli çalışanlarımıza şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına çok teşekkürü borç biliyorum.

 

Bundan sonrası için yeni dönemde de tüm DEİK ailesi olarak,  daha geniş temsil tabanı, güçlenen finansal yapısı, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile genelde "Yeni Türkiye" özelde de, "2023" Vizyonumuz çerçevesinde Türkiye'nin küresel ekonomideki ağırlığının ve Türk şirketlerinin küresel değer zincirindeki konumu ile marka değerinin artması için el ele çalışacağız. Bu bağlamda, ülkemizin dış ekonomik ilişkilerinde daha iyilerini yapabilmek adına tecrübeleriniz, maddi ve manevi katkılarınızı esirgememenizi istirham ediyor, yeni oluşumun hem ülkemiz hem de bizler adına hayırlı olmasını diliyorum.

Saygılarımla,"

Ömer Cihad Vardan

Yönetim Kurulu Başkanı