DEİK-FCIC 2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK FORUMU İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞLEŞTİ

DEİK-FCIC 2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK FORUMU İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞLEŞTİ

DEİK-FCIC Uluslararası Mühendislik Forumu, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın katılımları ile DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı Demir İnözü ve İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC) Başkanı Levent Gelgin ev sahipliğinde 27-28 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşti.        
 

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 20'yi aşkın İslam ülkesinden ve diğer ülkelerden çok sayıda mimar ve mühendisi bir araya getiren forumda iki gün boyunca sektörde öne çıkan ileri teknolojiler ve inovatif çözümlerin ele alınacağını söyledi.   Foruma katılan 150'yi aşkın firma arasında network imkânının sağlanacağını belirten Vardan, İslam İşbirliği Teşkilatı içinde yer alan, 57 ülkenin  bir milyarı aşan nüfusu ve yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir ekonomiyi temsil ettiğini  söyledi. İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki paylarının yüzde onlar seviyesini bile aşamadığını belirten Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu ülkelerde genel bir sorun var: O da verimliliğin çok düşük ve ekonomilerin büyümesi için gerekli altyapı açığının çok fazla olması! Ve hepimiz dünya toplam Ar-Ge harcamasının sadece yüzde ikisini yapabiliyoruz. Dünyada  bugüne kadar verilen toplam patentlerin içinde İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin payı da maalesef yüzde birin altında. Dolayısıyla çok büyük bir potansiyelden bahsediyoruz. Bu potansiyeli kullanabilmek ve içinde bulunduğumuz durumdan kurtulmak için ekonomik büyümenin temel sürükleyicisi olan kurumsal kapasiteyi güçlendirmeli,  şerefli bir yaşam için ihtiyaç duyulan altyapıyı acil olarak inşa etmeliyiz."  

Tarihi İpek Yolu kuşağı  büyük imkanlar sunuyor

Finansal tekniklerin ve iş yapma modellerinin ilgili diğer ülkelerde de başarıyla uygulanabileceğini belirten Vardan, altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesinde ve özellikle tasarlanmasında teknik müşavirlik şirketlerinin,  mühendislerin ve mimarların önemli roller üstlendiğini söyledi.  DEİK'in  kamu-özel sektör işbirliği (PPP) modelleri konusunda bir kapasite inşa programını hayata geçirdiğini belirten Vardan, hedefin İstanbul'da bir "PPP Mükemmellik Merkezi" kurulmasının olduğunu söyledi. Yükselen Asya ekonomilerinin özellikle yeniden canlandırılmak istenilen tarihi İpek Yolu kuşağının büyük imkânlar sunduğunu vurgulayan Vardan, yapılan hesap ve projeksiyonlara göre Asya ekonomilerinin önümüzdeki on yılda sekiz trilyon dolarlık altyapı yatırımına ihtiyacı  olduğunu söyledi.  

DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı Demir İnözü,  geleceği oluşturmak için yeni teknolojiler ve fikirler geliştirirken inovasyonu ve ilgili teknik müşavirlik hizmetlerini teşvik etmenin çok önemli olduğunu söyledi.  Bölgesel stratejik ortaklıkların kurulmasının önemini vurgulayan İnözü, DEİK bünyesindeki Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi'nin faaliyetleri kapsamında sektörün yurtdışında daha etkin hale geleceğini ve bu sayede ortaklıkları gerçekleştirerek, bilgiye ve yeni teknolojiye erişimin daha kolay olacağını  belirtti.

FCIC Başkanı Levent Gelgin,İslam dünyası teknolojik özgüveni için gerekli olan malzemelerin güçlü, yetkin ve enerjik bir danışmanlık temelinde yattığını söyledi. Teknik know-how ve gelişim için başkalarına bağımlı kalınırsa bu özgüven kavramının zaman içerisinde yok olabileceğini belirten Gelgin, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve ticari entegrasyonun sağlanması için önemli bir kilometre taşı olduğunun farkına varılması gerektiğini vurguladı.

Forumun açılış konuşmalarının ardından, FCIC ile Kore Mühendis ve Müşavirler Birliği (KENCA) arasında işbirliği anlaşması imzalandı ve  teknik müşavirlik ve inşaat sektöründe ileri teknoloji uygulamalarına ilişkin iki gün boyunca 6 panel gerçekleşecek.