DEİK HİNDİSTAN’I TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN MERCEK ALTINA ALDI

DEİK HİNDİSTAN'I TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN MERCEK ALTINA ALDI

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi Hindistan, yarattığı pozitif ivmeyle küresel ekonomiye büyük katkı sağlıyor. KPMG Türkiye ve DEiK işbirliği ile hazırlanan ‘Hindistan Fırsat Analizi' raporuna göre; Hindistan'da GSYİH'nın 2020 yılına kadar 3,4 trilyon ABD Doları ve 2025 mali yılına kadar 7 trilyon ABD Dolarına ulaşması bekleniyor.  Önümüzdeki 5 yıl içinde yüz milyarlarca ABD Dolarlık yeni yatırım girişi öngörülen Hindistan, doğrudan yabancı yatırımın en gözde ülkesi haline geliyor.

Raporda, temel olarak Hindistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde gelişimin hızlandırılması adına Hindistan'da imalat sanayisi ve yatırım projelerinde aktif rol üstlenilmesi,ulaştırma sektöründeki gelişmelerin yakından takip edilerek alternatif güzergahların oluşturulması, eğitim sektörünün altyapısına katkı verilmesi, bilim ve teknoloji alanında ortak araştırmaların yürütülmesi öneriliyor.

"Make in India" programı ile Hindistan'ı dünyanın en büyük üretim merkezlerinden biri haline dönüştürmeyi amaçlayan Hint Hükümeti, imalat sektörü aracılığı ile 100 milyonluk bir istihdam yaratmayı da hedefliyor. Program ile uyumlu olarak, imalat sektöründe makine, otomotiv yan sanayi, tekstil ve hazır giyim, gıda, seramik, elektrikli ve elektriksiz cihaz, inşaat, mücevherat ve mobilya sektörlerinde yapılacak yatırımların yüksek potansiyel taşıdığı belirtiliyor. Raporda imalat sanayi ve yatırım projelerinde aktif rol üstlenilmesi öneriliyor.

Ulaştırma alanındaki fırsatların da yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken Rapor, Hindistan'ın Avrupa ülkeleri ve Rusya ile olan ticari sevkiyatının halihazırda yürütüldüğü Süveyş Kanalı ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ve Rusya'ya açılan Mumbai-Hamburg-Rusya Ulaştırma Koridoruna alternatif aradığını belirtiyor. Raporda ayrıca, Hindistan'ın bu amaçla İran ve Rusya ile 2000 yılında imzaladığı Uluslararası Kuzey Güney Ulaştırma Koridoru Anlaşmasına dair çalışmaların Türk yatırımcılar tarafından yakın takibe  alınması ve Hindistan'ın alternatif rota olarak İstanbul-Tahran-İslamabad güzergahını kapsayan ECO Yük Treni Projesinin Türkiye üzerinden gerçekleştirmesinin de önemli bir fırsat niteliği taşıdığı vurgulanıyor.

Eğitim alanında Hint öğrencilerin Türkiye'de üniversite eğitimi almaları için gerekli altyapının hazırlanması, bilim ve teknoloji alanında karşılıklı işbirliğinin artırılarak ortak araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi de, Raporda karşılıklı yatırım ve ticareti artırıcı unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.

DEİK/Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı, Hindistan'ın ekonomik pazarını değerlendirdi; "Hindistan'da büyümenin bir sonraki fazı gelişmekte olan şehirlerde ve kırsal alanlarda hızlı bir şekilde yaşanacaktır. 2030 yılında nüfusu 1 milyonu aşacak 68 şehir olacağı tahmin edilmektedir. Devasa bir coğrafya içinde yeni ve hızla gelişmekte olan bu bölgeler, kitlelere ulaşılması ve piyasa penetrasyonunun artırılması yolunda cazip fırsatlar barındırmaktadır. Artan gelir ve Batılı yaşam tarzına aşinalığın artışı, belirli mal ve hizmet sektörleri için bir dönüm noktası olacağına ve daha önce değerlendirilmeyen ürün gruplarının birer ihtiyaç maddesine dönüşeceğine işaret etmektedir. Bu gelişmelerin önümüzdeki yirmi yıl içinde tüketici harcamaları ve tüketim kalıplarında kayda değer bir kaymaya neden olması beklenmektedir. Bağımsız bazı danışmanlık gruplarının analizlerine göre, bugün Hindistan'ın en büyük harcama kategorileri olan gıda, konut, dayanıklı tüketim malları ile ulaşım ve iletişim ürünleri 2020'de de ilk sıralardaki yerini koruyacaktır. Kişisel bakım, borç geri ödemeleri, tatil ve sosyal etkinlik (düğünler ve partiler) harcamaları 2020 yılına kadar en hızlı büyüyen diğer harcama kalemleri olacaktır. Eğitim ve eğlence harcamaları ikinci en hızlı büyüyen grup olurken sağlık ve modaya harcanan paranın da  2020'de neredeyse 4 kat artması beklenmektedir". 

 

Raporla ilgili bilgi veren KPMG Danışmanlık Bölüm Başkanı Hande Şenova ise, 2015-16 mali yılında yüzde 7,6'nın üzerinde GSYİH artışı gerçekleşen Hindistan'ın, küresel büyümeye  ivme kazandırması beklentisine dikkat çekerek; "KPMG ve DEİK olarak hazırladığımız ‘Hindistan Fırsat Analizi' isimli raporumuz, Hindistan ekonomisinin son durumu hakkında yatırımcıların perspektifinden bilgiler sunuyor. Raporumuzun yatırımcıların Hindistan'a yönelik yatırım strateji oluşturmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.  Hindistan'a yönelik ivme kazanan yatırımlar, yatırımcıların Hindistan'a duyduğu güveni gösterirken, Hint Hükümeti ise bürokratik engelleri azaltmak için yoğun çalışmalar yürütüyor" dedi. Şenova, "Hindistan, henüz potansiyelini tam olarak değerlendirememiş ekonomik bir dev. Gerçekleştirilen politik ve ekonomik düzenlemelerle bu gücün ortaya çıkması sağlanıyor.  Mevcut verilere baktığımızda geleceğe yönelik bu ışığı görebiliyoruz. Örnek olarak Hindistan 2015-2016 mali yılında, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 29 artışla 40 milyar ABD Dolarlık doğrudan yabancı yatırım aldı. Önümüzdeki 5 yılda ise bu yatırımların boyutu yüz milyarlarca ABD Dolarını bulacak" şeklinde konuştu. Şenova, ayrıca "Hindistan'da 2020'ye kadar özel sermaye ve kamu ortaklığında gerçekleşecek projelerin toplam değeri 1 trilyon ABD Dolarını bulacak. Günlük yolcu kapasitesini 21 milyondan 30 milyona çıkarmak için çalışmalar devam ediyor" dedi.

KPMG Türkiye ile DEİK işbirliğinde hazırlanan Raporda, Hindistan'ın Akıllı Şehirler projesi, 2022 yılına kadar 110 milyon ek konut ihtiyacı, 2019'a kadar 400.000 internet erişim noktası hedefi, Temiz Hindistan Misyonu projesi, 2020'ye kadar 175 GW yenilenebilir enerji hedefi ve 2020'ye kadar dünyanın en büyük üçüncü inşaat pazarı olması beklentisi de potansiyel yatırımcılar için Hindistan'a dair incelenmesi gereken projeler olarak vurgulandı.

"Hindistan Fırsat Analizi" isimli yayına  http://deik.org.tr/uploads/hindistan-firsat-analizi-nisan-2017.PDF linkinden ulaşabilirsiniz.